Arbetarrörelsens Tankesmedja

Ny rapport om klimatpolitiken och gröna folkhemmet

Pressmeddelande   •   Jan 01, 2000 00:00 CET

Det räcker inte med att diskutera energifrågorna i tekniska termer. Miljö- och energifrågorna måste helt enkelt in i den vanliga politiken – stadsbyggandet, trafikpolitiken, jordbrukspolitiken och så vidare.

Därför har Arbetarrörelsens Tankesmedja tagit fram en studie som belyser konsekvenserna av klimatförändringarna, sedda ur en fördelningspolitisk synvinkel. Rapporten, som är skriven av Mathias Tofvesson, bär namnet "Var går vägen till det gröna folkhemmet" och ska ses som ett diskussionsunderlag i den just nu mycket heta klimatpolitiska debatten.
”Insikten att det krävs ordentliga åtgärder mot klimatförändringarna, och att de åtgärderna måste handla om rejält minskad användning av fossila bränslen har på allvar slagit igenom i den politiska debatten, skriver Anne-Marie Lindgren, utredningschef i Arbetarrörelsens Tankesmedja i förordet till studien "Var går vägen till det gröna folkhemmet?".”

Anne-Marie Lindgren fortsätter:

”Den debatten måste, givetvis, handla om att utveckla alternativ till de fossila bränslena, men lika självklart om att minska förbrukningen av energi. Detta senare handlar till en del om att utveckla mer energisnåla tekniker, men också om att förändra vanor och livsmönster - inte bara på individuell nivå utan också i större samhälleliga sammanhang. Det reser helt nya frågor för politiken, inte minst av fördelningspolitiskt slag.

Det räcker inte med att diskutera energifrågorna i tekniska termer. Miljö- och energifrågorna måste helt enkelt in i den vanliga politiken - stadsbyggandet, trafikpolitiken, jordbrukspolitiken och så vidare.

Arbetarrörelsens tankesmedja har därför tagit initiativ till denna studie, som beskriver hur kunskapsläget ser ut just når det gäller energifrågornas effekter för samhällslivet i stort, och vilka politiska frågor det reser. Rapporten kan användas både som ett kunskapsunderlag och ett debattunderlag.”

Rapporten kan hämtas som PDF på
http://www.arbetarrorelsenstankesmedja.se

För mer information:
Ove Andersson, 08-796 26 14, 070-573 55 43
Anne-Marie Lindgren, 08-796 26 68
info@ts.lo.se