Radio- och TV-verket

Ny rapport om medieutvecklingen i Sverige

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2003 09:00 CEST

Året som gått har till stor del präglats av den allmänna ekonomiska nedgången. Särskilt den kommersiella lokalradion har haft en kännbar nedgång i annonsintäkter. Digitaliseringen av medierna fortsätter främst inom TVområdet. De lokala medierna har uppmärksammats under året. Idag presenterar Radio- och TV-verket sin rapport om medieutvecklingen i Sverige – Medieutveckling 2003.

Den 19 maj 2003 överlämnar Radio- och TV-verket den årliga rapporten om medieutvecklingen i Sverige till regeringen. Medieutveckling kan betraktas som en guide till mediesituationen i Sverige. Tanken är att denna skrift ska tjäna som en faktabas, men även fungera som en vägvisare till var läsaren kan finna djupare information och analys av den svenska mediesituationen.

Nyheter i årets rapport
I år har Dagstidningar fått ett eget kapitel i vilket presstödsnämnden bl.a. redogör för förändringar i tidningsägandet. En annan förändring är att beskrivningen av utvecklingen för radio och TV kommer först i rapporten.

- Verket kan åter konstatera att digitaliseringen av medierna fortsätter. En dagsaktuell fråga är när övergången från analog till digital distribution av marknätet kommer ske. Digitaliseringen av radionätet har ännu inte tagit fart men dess framtid utreds just nu. De lokala medierna har varit i fokus under året och då särskilt frågan om kommersialisering av närradion, säger generaldirektör Björn Rosén.

Rapporten kan laddas ner från Radio- och TV-verkets webbplats www.rtvv.se eller beställas kostnadsfritt från verket (kostnadsfritt vid beställning av tre ex. Därefter tillkommer en
kostnad på 25 kr per ex plus porto).

För mer information kan ni kontakta:
Tove de Vries: 08-606 90 94, 070-208 91 60
tove.de.vries@rtvv.se
Nina Rosenkvist: 08-606 90 86, 070-395 22 98
nina.rosenkvist@rtvv.se