Statistiska centralbyrån, SCB

Ny rapport om miljö- och hälsofarliga kemikalier 2004: Import av mjukgörare och mer varor med kadmium

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 09:37 CEST

Importen av vissa mjukgörare i plast, s.k. ftalater, har ökat under senare år. Det gäller importen av dinonylftalater och didecylftalater. Båda dessa ersätter i många fall den farligare ftalaten DEHP (dietylhexylftalat). 2004 importerades 20 177 ton dinonylftalater och didecylftalater vilket är en ökning med nära 20 000 ton sedan år 2000.

Mängden varor med kadmiuminnehåll ökar. Detta trots att miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö pekar ut kadmium som ett av de ämnen som så långt som möjligt ska fasas ut till år 2010. 2004 redovisar statistiken 330 ton varor med kadmiuminnehåll, vilket är högre än under mitten på 1990-talet och en ökning mot de 26 ton som redovisades för år 2000.

Fler miljöfarliga produkter
De miljöfarliga produkterna har ökat avsevärt under åren som statistiken har redovisats. En förklaring kan vara att fler ämnen klassificerats som miljöfarliga inom EU och att fler produkter därför klassificeras som miljöfarliga av företagen.

Statistiken visar att färger följt av lösningsmedel fortsätter att vara den mest spridda miljöfarliga produkttypen. 2004 var 852 färger av totalt 6 934 färger klassificerade som miljöfarliga. Syntesråvaror, drivmedel och andra bränslen står dock för den största mängden av använda miljöfarliga produkter.

Många hälsofarliga bilvårdsprodukter
I årets rapport "Miljö- och hälsofarliga kemikalier" ingår en specialstudie av bilvårdsprodukter. Totalt säljs över 6 miljoner ton hälsofarliga kemiska produkter per år till konsumenterna för drift och vård av bilar.

Många typer av bilprodukter innehåller olika typer av lacknaftor. De löser oljor, fetter och asfalt och används för rengöring eller utspädning i produkter som bilschampo eller underredsbehandlingsmedel. Tidigare har bl.a. utsläpp av lacknafta från avfettningsmedel stått i fokus. Mängden avfettningsmedel som sålts till bilvård har dock minskat kraftigt, från ca 20 000 ton 1990 till 3 300 ton 2004.

Publikation


En mer utförlig redovisning av denna statistik publiceras i statistiskt meddelande: Miljö- och hälsofarliga kemikaler 2004


Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet
Kemikalieinspektionen (KemI)
Box 2, 172 13 Sundbyberg
Fax 08-735 76 98

Förfrågningar
Margareta Östman
Tfn 08-519 411 62
E-post margareta.ostman@kemi.se
Producent
SCB, Enheten för miljö och turism
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 947 63

Förfrågningar
Annica Carlsson
Tfn 08-506 945 52
E-post annica.carlsson@scb.se
Mats Eberhardsson
Tfn 08-506 944 25
E-post mats.eberhardsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.