Svenska kyrkan

Ny rapport om romer och resande

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 15:39 CET

Romska företrädare efterfrågar ekumenisk och annan samverkan med Svenska kyrkan. Foto: Kristiina Ruuti/IKON

Svenska kyrkan har kartlagt behovet av insatser för att på ett bättre sätt
inkludera romer och resande i Svenska kyrkans verksamhet. Rapporten - Inkludering och försoning -  ger en bild av arbetet med romska frågor som pågår i stift och ett antal församlingar.

Kartläggningen visar att det är svårt att bedriva romskt kyrkoliv i Svenska kyrkan. Det saknas översatt material till romani chib och det finns fortfarande en misstro mot Svenska kyrkan hos många romer och resande. Medarbetare i Svenska kyrkan uttrycker att deras kunskaper om romer och resande, romska seder och bruk är begränsade och det kan påverka bemötandet av enskilda.

Fördomar och negativt bemötande av romer och resande är vanligt förekommande i det svenska samhället. Många resande vågar inte ens i kyrkans verksamhet berätta att de tillhör en resandesläkt. Svenska kyrkan borde, enligt en del intervjuade medarbetare, tydligare ta ställning mot antiziganism och fördomar. Svenska kyrkan skulle kunna bidra mer till att minska romers utsatthet i samhället. Romska företrädare efterfrågar ekumenisk och annan samverkan med Svenska kyrkan.

Kartläggningen som gjorts på kyrkostyrelsens uppdrag är en del i insatserna för att främja och utveckla det flerspråkiga arbetet i Svenska kyrkan. I rapporten redovisas också vad som framkom vid det seminarium om romsk inkludering som ärkebiskopen bjöd in till i november 2012.
Antalet romer uppskattas till 50 000 personer i Sverige.