Folksam

Ny rapport om styrelsekompetens: Fler kvinnor i börsstyrelserna om kompetens fick styra

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:08 CEST

Kvotering, lagstadgad eller frivillig, är en effektiv lösning på den ojämna könsfördelningen i svenska bolagsstyrelser. Men kvotering löser inte den viktiga frågan om kompetensen i styrelserna. Folksam har undersökt vilken kompetens dagens styrelser har och hur den skiljer sig mellan män och kvinnor. Resultatet visar att kvinnliga styrelsemedlemmar i genomsnitt har högre utbildning än män. Rapporten visar dessutom att 36 procent av 2008 års nyinvalda styrelseledamöter är kvinnor, att jämföra med 26 procent som är den totala andelen kvinnor i börsstyrelserna.

Har en kvinna möjlighet att nå toppen om hon är smart, duktig och målinriktad? Detta är frågan som Folksam söker svar på med sin undersökning av börsstyrelsernas kompetens. Rapporten "Styrelsekompetens" genomförs för andra året i följd och kartlägger kompetensnivån i de största svenska börsbolagens styrelser på OMX Stockholm 30, med hänsyn till ålder, kön, utbildningsnivå och övriga erfarenheter.

Rapporten visar att kvinnliga ledamöter i Sveriges största börsbolag i genomsnitt har högre utbildning än manliga.

- Detta tyder på att dagens styrelsekvinnor varit tvungna att prestera högre än sina manliga motsvarigheter för att nå toppen, säger Carina Lundberg Markow, chef för Ansvarsfullt ägande på Folksam.

Vidare får sju procent av de manliga ledamöterna betyget noll, vilket betyder att de saknar högre utbildning än gymnasienivå. Ingen kvinna har fått motsvarande betyg i undersökningen. Endast sju procent av kvinnorna saknar en universitetsexamen mot 13 procent av de manliga ledamöterna.

Enligt rapporten har 52 procent av de granskade styrelsekvinnorna erfarenhet av tre eller fler höga chefsposter, mot 40 procent av männen. Däremot har styrelsemännen långt högre meriter som vd:ar i börsnoterade företag, 58 procent mot kvinnornas 21 procent. 42 procent av de manliga ledamöterna saknar dock helt meriter som börs-vd och 52 procent av dem har bara en vd-post bakom sig.

- Här kan man ju fråga sig om det är rimligt att erfarenhet som börs-vd ska vara ett krav. Det är ju trots allt över 40 procent av de manliga ledamöterna som helt saknar denna erfarenhet, säger Carina Lundberg Markow.

Bland de nyinvalda styrelseledamöterna 2008 står kvinnorna för 36 procent. Av 33 nya ledamöterna är 12 kvinnor. Endast tre av de nya ledamöterna är dock under 40 år gamla, och dessa är samtliga män.

- När bara tre av de nya ledamöterna är yngre än 40 år, och då samtliga dessutom är män, så är det naivt att förvänta sig att saker kommer förbättras genom att yngre generationer kommer in i styrelserna. Det är i alla fall inte någon lösning på jämställdhetsproblemet, säger Carina Lundberg Markow.

Totalt har Folksam granskat 24 bolag och 214 styrelseledamöter - 56 kvinnor och 158 män.

För ytterligare information:
Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande, Folksam, telefon 08-772 62 31, 0708-31 59 71
Emilie Westholm, bolagsanalytiker, Ansvarsfullt ägande, telefon 08-772 63 56, 0708-31 50 74

Folksam investerar pensions- och livförsäkringsspararnas pengar enligt en etisk placeringspolicy, som följer FN:s och OECD:s riktlinjer på det sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga området. Folksam utövar en aktiv bolagsstyrning för att vända oetiska affärsbeteenden hos företag runtom i världen. Det förvaltade kapitalet uppgår till drygt 195 miljarder kronor, av vilka 40 miljarder utgör fondsparande.