Kulturrådet

Ny rapport om svensk medverkan i Kreativa Europa 2014

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 12:12 CEST

Förra året var första året för Kreativa Europa, det nya EU-programmet för kultur och audiovisuella medier 2014–2020. Projekt med svensk medverkan fick EU-stöd om cirka 19 miljoner euro. 11,3 miljoner euro gick till delprogrammet Kulturoch 7,7 miljoner euro till delprogrammet MEDIA (film, tv, dataspel). Totalt 70 projekt med svensk medverkan, som enskild sökande eller som projektpartner, fick stöd inom Kreativa Europa år 2014.

Av projekten som fått stöd var elva inom delprogrammet Kultur och 59 inom delprogrammet MEDIA. Inom kulturdelen deltar nio svenska aktörer i europeiska samarbetsprojekt. Sex av dessa deltar i större samarbetsprojekt och tre i mindre samarbetsprojekt. I de större samarbetsprojekten är aktörer från minst sex olika länder med, ofta ännu fler. De svenska aktörerna samarbetar med organisationer från många olika delar av Europa. Teater Tre fick stöd för medverkan i projektet Small Size, Performing Arts for Early Years, Stiftelsen Moderna Dansteatern i [DNA] Departures and Arrivals, Riksarkivet i Community as Opportunity – Creative Archives and Users Networkoch Statens museer för världskultur i projektet SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage.Intercult är projektledare för CORNERS – Turning Europe Inside Out.

Inom kulturdelen fick även Norstedts förlag stöd för översättning och förmedling av europeisk skönlitteratur och den internationella litteraturfestivalen Littfest i Umeå deltar i en ny europeisk plattform på litteraturområdet med fokus på poesi och översatt litteratur.

Inom delprogrammet MEDIA gick stöd framförallt till svenska film- och tvproducenter. De fick dela på 5,5 miljoner euro i utvecklingsstöd och stöd till tv-program. Det var ett mycket bra resultat för svensk del, den högsta stödsumman sedan det tidigare MEDIA-programmet startade 1993.Svenska produktionsbolag fick stöd för utveckling av 13 enskilda filmprojekt inom drama, animation och kreativa dokumentärer. Bland annat fick Slugger film stöd för den animerade filmen Sandvargen och Bleck Film och TV för dramat The Ambassador. Tio svenska bolag fick utvecklingsstöd via så kallad slate funding, som innebär finansiering av flera projekt i samma ansökan. Tre Vänner, Fasad, Atmo Media Network och Anagram Film & TV är några av bolagen som beviljades slate funding. Sex svenska tv-producenter beviljades stöd för tv-produktion. Exempelvis fick Palladium stöd för Jordskott och Strix Drama för Blå ögon. Filmlance International mottog den högsta stödsumman och beviljades en miljon euro för Bron III.

Vidare fick svenska filmdistributörer stöd för distribution av 15 europeiska filmer för visning i Sverige och sju svenska bolag beviljades automatiskt distributionsstöd. De 42 svenska biografer som ingår i nätverket Europa Cinemas fick stöd för att visa europeisk film i Sverige. Distributionsstödet och stödet till Europa Cinemas bidrar till en större mångfald i utbudet av film på de svenska biograferna.

Ytterligare ett exempel inom MEDIA-delen är att de svenska dataspelsbolagen Tarsier Studios och Image & Form International fick stöd för utveckling av narrativa dataspel. Stödet till dataspelsutvecklare är en av de nya stödformerna inom Kreativa Europa.

­­År 2014 var ett bra första år för Sverige i den nya programperioden för EU:s sektorsprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Svenskt deltagande i Kreativa Europa bidrar till en stärkt internationalisering och ökad kapacitetsuppbyggnad av kultursektorn och den audiovisuella sektorn i Sverige. De projekt som svenska aktörer deltar i är betydelsefulla för den enskilda organisationen och för publiken i Sverige och i övriga Europa.

Läs hela rapporten

Läs mer om att söka stöd inom Kreativa Europa

Ytterligare information
Elin Rosenström, handläggare
Tel: 08-519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se