Medierådet

Ny rapport om ungar och medier

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 09:21 CEST

Medierådet inbjuder till presentation av rapporten Ungar & Medier 2010 om barns och ungas medievardag, mediekonsumtion och upplevelser av medier. Lanseringen sker den 25 oktober på seminariet Ungdomar, Internet och skolan i samband med Internetdagarna, där resultatet presenteras av Ann Katrin Agebäck, Medierådets kanslichef.

I Ungar & Medier 2010 ges svar på frågor om vilka medier som används och hur ofta. Fakta om familjesituationen presenteras, om det finns regler i hemmet kring mediebruk och om man diskuterar medier inom familjen. Rapporten ger också insikter i skillnader och likheter mellan hur barn och föräldrar upplever medievardagen samt vilka skillnader som finns mellan pojkars och flickors användning och upplevelser av medier. Ungar & Medier ges ut för fjärde gången sedan 2005 och visar även skillnader på medieanvändningen över tid.

Ungar & Medier bygger på en undersökning bland 2 000 barn och unga mellan 9 och 16 år samt 2 000 föräldrar till barn i samma ålder.


Tid: Måndag 25 oktober kl 13.00-16.30 (programpunkt ca 13.45)

Plats: Folkets Hus, Kongresshall C, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Anmäl dig här: www.internetdagarna.se/track/anvandarnas-internet/skolseminarium-25-okt eller till Martina Högberg (se nedan).


Varmt välkomna!


Vid eventuella frågor om presskonferensen, vänligen kontakta: Martina Högberg, informatör Medierådet, tel. 08-405 17 71, 073-060 19 55, e-post: martina.hogberg@culture.ministry.se


Medierådet är ett kunskapscentrum om barns och ungas medievardag. Vårt uppdrag gäller alla rörliga bildmedier; internet, dataspel, film och tv. Syftet är att stärka barn och unga som mediekonsumenter, att minska riskerna för skadlig mediepåverkan samt att öka förståelsen för barns och ungas kreativitet och aktiviteter på internet. Medierådet är en kommitté inom Regeringskansliet. För mer information, besök vår webbplats: www.medieradet.se