Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Ny rapport: Små regionala skillnader i användning av alkohol, narkotika och tobak

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 09:00 CET

Skolelever i Skåne län och övriga södra Sverige ligger högst när det gäller alkohol- och tobakskonsumtion, Stockholms län ligger högst när det gäller narkotika och elever i norra Sverige har minst omfattande drogvanor, undantaget snus och hembränt. Det framgår av rapporten ”Skolelevers drogvanor 2013”, som CAN presenterar idag.

I rapporten redovisas, förutom nationella siffror, regionala skillnader på hur konsumtionen förändrats under perioden 1989–2013. Resultaten visar att Skåne län i flera fall uppvisar högre nivåer när det gäller både alkohol, rökning och narkotika medan norra Sverige ofta uppvisar lägre värden. För flera av måtten som används för att mäta alkoholkonsumtion gäller att hela södra Sverige ligger högt, medan Stockholms län ligger högt när det gäller erfarenhet av narkotika och dagligrökning.

Som CAN tidigare redovisat så har vi i 2013 års undersökning sett en historiskt låg alkohol- och tobakskonsumtion och ett mer stabilt läge när det gäller narkotika. Samtliga regioner visar resultat som i stort sett följer utvecklingen i riket. Oavsett var i landet man bor så följs upp- och nedgångar i alkohol-, tobaks- och narkotikavanor åt.

-  Trots att det finns regionala skillnader så ser vi en fortsatt nedåtgående trend i hela landet när det gäller alkoholkonsumtionen bland niondeklassare, säger Isabella Gripe, redaktör för rapporten. Det kan finnas många olika förklaringar, men en sak som vi ser i vår studie är att unga börjar dricka senare.

Överraskande utveckling

Alla regioner uppvisar ökningar under andra halvan av 90-talet och nedgångar sedan år 2000/2001. Södra Sverige uppvisar både den största ökningen under andra halvan av 90-talet och den största minskningen under de senaste 12-13 åren. Skåne är den region i Sverige som bör ha påverkats mest av de förändrade införselreglerna för alkohol.

-  Den stora nedgången måste bedömas som oväntad och inte minst nedgången i Södra Sverige och Skåne. Lite tillspetsat kan man säga att unga skåningar - när det gäller alkoholvanor - har större likheter med unga norrlänningar än med unga i Köpenhamn, säger CANs direktör Håkan Leifman i en kommentar.

Regional indelning

För de regionala analyserna har riket delats in i sex regioner: Skåne län, Västra Götalands län, Stockholms län, Södra Sverige (bestående av länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge och Halland), Mellersta Sverige (bestående av länen Uppsala, Södermanland, Östergötland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg) samt Norra Sverige (bestående av länen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten).

Om undersökningen

Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. Sedan 1986 ansvarar CAN för undersökningarna, som har utförts på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Även skolelever från gymnasiets årskurs 2 deltar i undersökningarna sedan 2004. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. Antalet analyserade formulär 2013 uppgick till 5109 i årskurs 9 och till 4328 i gymnasiets år 2. För en mer detaljerad beskrivning av undersökningens genomförande hänvisas till tidigare rapporter (t.ex. Henriksson & Leifman, 2011; och Leifman, 2013).

Rapporten i sin helhet, tabeller och diagram kan laddas ner från www.can.se.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande rapporter är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikatillgängligheten i Sverige. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.