Centerpartiet

Ny rapport om ungas situation på arbetsmarknaden: Varannan ung jobbansökan får inget svar

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 08:00 CEST

Hälften av unga arbetslösas jobbansökningar lämnas obesvarade. De får inte ens ett nej tack. Detta framgår av en rapport om ungdomsarbetslöshet som Centerpartiet presenterar idag. Rapporten bygger på intervjuer med 2000 ungdomar i hela landet. 

I rapporten ”Jag vägrar vänja mig!” lyfter Centerpartiet fram såväl den ohållbara situationen för unga idag som de hållbara lösningarna. I rapporten framkommer till exempel att var femte ung arbetssökande studerar för att de inte hittar ett jobb. Var tredje har antingen flyttat hem eller tvingats bo kvar hos sina föräldrar till följd av att de inte hittat ett jobb.

Efter tjugo år av hög ungdomsarbetslöshet är det lätt hänt att samhället anpassar sig till det som en normal situation. Men det får inte bli så att hög ungdomsarbetslöshet ses som en del av den svenska modellen. Då får vi istället se på vad i modellen som behöver förändras. Jag vägrar vänja mig vid en hög ungdomarbetslöshet, säger Annie Lööf.

Centerpartiet har frågat unga 15-24 år vad de som söker jobb får för svar. En sammanvägning av svaren från de som aktivt söker jobb visar att av åtta jobbansökningar får de i snitt tre ”nej tack” – och fyra får de aldrig svar på. Varannan jobbansökan besvaras alltså inte.

Då är det inte så konstigt att när vi frågar alla unga, även de som har jobb, känner var tredje någon som har gett upp försöken att hitta ett nytt jobb. Ungefär varannan som vi pratat med tycker att vi politiker gör för lite för att bekämpa arbetslösheten. Vi behöver tar till oss detta och gör det som krävs för att öppna dörrarna till arbetsmarknaden för fler, avslutar Annie Lööf.


Centerpartiets arbetsmarknadspolitik bygger på internationellt beprövade reformer som fungerar för att minska arbetslösheten:

• Utbildningar måste erbjuda mer kontakt med arbetslivet, på så vis får fler en fot in redan under studietiden.

* Genom att fler än Arbetsförmedlingen får hjälpa till att förmedla jobb, och genom att se över turordningsreglerna, kan det bli lättare att hitta ett nytt jobb om man skulle förlora det man har.

* Med fortsatta sänkningar av skatter och kostnader för företagare får fler möjlighet att växa och anställa.

Intervjuresultaten som redovisas här och i den bifogade rapporten ”Jag vägrar vänja mig!” bygger på telefonintervjuer med 2 000 personer mellan 15-24 år, gjorda mellan 19 september och 3 oktober 2012. Undersökningen har genomförts av analysbolaget United Minds på uppdrag av Centerpartiet.


Presskontakt: 
Anna-Karin Nyman
T f presschef hos Annie Lööf
070-206 75 62

Oscar Sundevall
Pressekreterare
Centerpartiets riksorganisation
076-138 78 80
 

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.