Bostad 2030

Ny rapport: Rättsutlåtande angående offentliga stöd till bostadssektorn

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2018 11:09 CEST

Ett ökat byggande är önskvärt, men vad kan staten göra utan att det strider mot EUs regler? Vad är tillåtet i EU och vad är inte tillåtet när det gäller till exempel subventionerat och allmännyttigt byggande? Bostad 2030 har tagit fram en ny rapport av Jörgen Hettne, som presenterar rapporten idag den 5 juli, klockan 11.00 i Skanskas trädgård, Rostockergränd 4 på Almedalen. Välkommen dit!

Under senare år har det blivit allt tydligare att bostadsmarknaden är i obalans. Bostadsmarknaden har länge kännetecknats av offentliga ingripanden; såväl regleringar och subventioner. Men sedan 1990-talet har subventionerna till byggande skurits ner och mer marknadskonforma lösningar eftersträvats. När det gäller offentligt stöd till bostadsmarknaden har EU:s regelverk fått en stor betydelse. EU:s konkurrens- och statsstödsregler har inneburit krav på anpassning av offentligt stöd till bostadssektorn. Men frågan om vilka former är stöd som är möjliga och hur passar de nuvarande stödformer till hyresrätter in i EU:s regelverk är inte entydiga. Detaljerna för hur EU:s statsstödsregler för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ska kunna tillämpas på svensk bostadsmarknad behöver klarläggas; Vilken omfattning av statsstöd till hyresrätter är förenliga med EU:s regelverk?; Vilka lärdomar kring statsstöd kan vi dra från den Nederländska modellen för social housing?

Det behövs en ny bostadspolitik bortom gamla lösningar. Därför har Hyresgästföreningen tillsatt en oberoende delegation med uppdrag att ta fram en kunskapsbaserad bostadspolitik som kan gör så att människor med normal inkomst får möjlighet till ett boende till rimlig kostnad.

Bifogade filer

PDF-dokument