Entreprenörskapsforum

Ny rapport: Så skapas förutsättningar för tillväxt i näringslivet

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 13:42 CEST

I rapporten Hur skapas förutsättningar för tillväxt i näringslivet? av Gustav Martinsson, ekon. dr., pekar författaren på en rad policyåtgärder som skulle kunna förbättra villkoren för Sveriges näringsliv.

I rapporten beskrivs dels svenskt näringslivs utveckling i jämförelse med andra länder, dels hur näringslivsstrukturen förändrat sedan början på 1990-talet. Bl.a. konstateras att den högteknologiska industrin visserligen ökat något sedan början på 1990-talet, men att den trots det endast sysselsätter 2,5 procent av arbetskraften. Forsknings- och investeringsandelarna har fallit. Samtidigt har sysselsättningen inom de kunskapsintensiva tjänstesektorerna fördubblats, men från relativt låga nivåer och sysselsättningsandelen är knappt 10 procent. I en globaliserad ekonomi är det viktigt att förutsättningarna för att behålla och attrahera kunskapsintensiva verksamheter motsvarar de som finns i andra länder.

Bland policyåtgärderna som skulle förbättra villkoren märks:

  • Satsningar på humankapital, synnerhet inom naturvetenskap.
  • En bättre fungerade riskkapitalmarknad.
  • Satsningar på exportbefrämjande insatser.
  • Åtgärder som stimulerar produktivitetsutvecklingen inom tjänstesektorn. T.ex.: bättre förutsättningar för tjänsteinnovation.
  • Stimulans av FoU-satsningar via skattesystemet skulle gynna inte bara produktiviteten i enskilda företag utan även inom näringslivet i stort.

Ladda ned rapporten (pdf)

För mer information kontakta:
Gustav Martinsson
gustav.martinsson@indek.kth.se
Telefon: 08-728 51 33

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se