Sida

Ny rapport: Satsningar på vatten ger enorma vinster – särskilt för fattiga

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 09:25 CET

En effektiv hantering av vattenresurser skapar ekonomisk tillväxt som direkt kommer fattiga till godo. Det visar den Sidafinansierade rapporten Linking Poverty Reduction and Water Management, som lanseras under World Water Forum i Mexico City i dag på Världsvattendagen.

Studien visar att satsningar för en säker tillgång till rent vatten och sanitet och en tillförlitlig distribution av vatten ger vinster på mellan två och 52 dollar på varje investerad dollar.

- När människor slipper ägna tid åt att hämta vatten kan de satsa mer tid till att få inkomster. Bra tillgång till vatten kan göra att man hittar nya sätt att försörja sig, till exempel genom krukmakeri, tegeltillverkning eller odla grönsaker för försäljning, säger Katarina Perrolf på Sidas vattenenhet.

Vinsten på investeringarna ökar till 60 gånger om förbättrad hälsa och minskade sjukvårdskostnader räknas in. Dessutom går fler flickor i skolan om tillgången till vatten och toaletter blir bättre i skolan.

Linking Poverty Reduction and Water Management visar även att investeringar är nödvändiga för att bibehålla ekosystemens funktion. Detta är av särskild betydelse för fattiga människor, då de är beroende av naturresurser för sin försörjning. Studien tar exempelvis fram att Moçambiques BNP minskade med 23 procent som en följd av översvämningarna år 2000. Torkan i Zimbabwe i början av 1990-talet minskade jordbruksproduktionen med 45 procent, boskapspriserna föll med 60 procent och BNP minskade med 11 procent. Varnings- och beredskapssystem för extrema klimatsituationer skulle minska ett lands sårbarhet avsevärt.

De senaste tre åren har Sida satsat över 1,3 miljarder kronor på insatser för vatten och sanitet. Många länder har dock minskat satsningarna på vatten. Förklaringen till detta är delvis att vattensektorn inte prioriterats i utvecklingsländernas nationella fattigdomsstrategier.

- Vattenexperterna i såväl rika som fattiga länder har inte riktigt lyckats lyfta fram vikten av investeringar i vattensektorn för ekonomisk utveckling. Att sätta en prislapp på vad det kostar att inte investera i vatten och vad vinsterna är av att investera kommer att vara ett användbart verktyg för att få fler att prioritera investeringar som har stor betydelse för att förbättra fattiga människors livsvillkor, säger Katarina Perrolf.

Rapporten finns att ladda ner på Sidas hemsida – www.sida.se/vatten

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.