AFA Försäkring

Ny rapport: "Socialförsäkringar inom EU - vad kan vi lära?"

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:03 CET

AFA Försäkring har gett konsulten Oliver Renborg, Compassion AB, i uppdrag att sammanställa en rapport som undersöker och analyserar de centrala socialförsäkringarna (sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkring) samt kompletterande avtalsförsäkringar inom EU. De slutsatser som redovisas i rapporten är dock författarens, inte AFA Försäkrings.

Socialförsäkringarna är helt nationella och kommer med största sannolikhet att förbli så under en lång tid framöver. Rapporten belyser några av de utmaningar som de flesta länder inom EU står inför på socialförsäkringsområdet. De är ofta väldigt lika och har bland annat att göra med globalisering, den demografiska utvecklingen och vissa generella förändringar på arbetsmarknaden. En allvarlig trend är bland annat att unga vuxna har allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.

Genom att studera olika länders system och reformer - såväl framgångar som misstag - finns det mycket att lära. De länder som rapporten bedömer som speciellt intressanta att följa - ur ett svenskt perspektiv – är Danmark, Finland, Nederländerna och Tyskland.


Ladda ner rapporten "Socialförsäkringar inom EU - vad kan vi lära?"

Mer information: Rolf Eriksson, pressansvarig AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se