Försäkringskassan

Ny rapport: Stora skillnader mellan yrkesgrupper avseende antal ersatta sjukskrivningsdagar

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 09:33 CET

Ju högre utbildning, desto lägre antal ersatta sjukskrivningsdagar.

Det är en av slutsatserna i Försäkringskassans nya socialförsäkringsrapport, ”Sjukskrivning i olika yrken”. Rapporten beskriver genomsnittligt antal ersatta sjukskrivningsdagar för anställda i alla yrken på arbetsmarknaden. En sådan registerstudie har aldrig tidigare publicerats och den omfattar alla sysselsatta anställda år 2008, ca 4 miljoner personer.

Rapporten visar att antalet sjukskrivningsdagar per anställd ökar då kraven på utbildning i ett yrke minskar. Personer som arbetar inom yrkesgruppen ”Militärt arbete” hade lägst antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd. Högst antal ersatta dagar per anställd finns inom yrkesgruppen ”Yrken utan krav på yrkesutbildning”.

Bland yrken med flest antal ersatta sjukskrivningsdagar för både kvinnor och män dominerar främst yrken inom tillverkningsindustri. Även yrken som präster, speciallärare och behandlingsassistenter har ett högt antal ersatta sjukskrivningsdagar.

Ett annat resultat av studien är att för alla studerade yrken har kvinnor fler ersatta sjukskrivningsdagar per anställd än män. Flest antal anställda kvinnor finns inom yrkesgruppen ”Vård- och omsorgspersonal”, där antalet ersatta sjukskrivningsdagar är bland de högsta.

– Det finns stora skillnader mellan olika yrkesgrupper och yrken relaterat till antal ersatta sjukskrivningsdagar, säger Marie Mulder, analytiker på Försäkringskassan. Det kan finnas många olika orsaker till detta, men faktorer som arbetsmiljö, möjligheter att anpassa arbete vid sjukdom och livsstil kan vara några viktiga komponenter.

Rapporten har enbart studerat sjukskrivningar som ersatts av Försäkringskassan (mer än 14 dagars ersättning) och inkluderar därmed inte korttidsfrånvaro.

Försäkringskassan planerar att i kommande Socialförsäkringsrapporter vidare beskriva sjukskrivningar i olika yrken genom att till exempel redovisa hur olika sjukskrivningsdiagnoser varierar mellan anställda i olika yrken.

 

Sjukskrivning i olika yrken. Antal ersatta sjukskrivningsdagar från Försäkringskassan per anställd år 2008 Socialförsäkringsrapport 2010:17 [pdf 394 kB]

Pressmeddelandet i pdf-format [pdf 15 kB]

För information och kommentar
Marie Mulder, 010-116 90 28

Presskontakt 010-116 98 88
Staffan Karlsson, Presschef
010-119 82 31

Magnus Zakariasson, Pressekreterare
010-116 92 04