Kollektivtrafikant Sthlm

Ny rapport - Trängsel på Förbifart Stockholm stoppar SL-bussarna

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2010 22:48 CEST

Den kollektivtrafik som planeras på Förbifart Stockholm beräknas få mycket lågt resande. Endast 6-7 procent av resorna på Förbifarten kommer att göras med kollektiva färdmedel, vilket innebär att vägen sänker kollektivtrafikens andel av resandet i länet.  En ny rapport visar att busstrafiken som ska nå bytespunkter längs vägen tvingas till långa tidsödande omvägar. Dessutom kommer SL-bussarna fastna i de köer och trängsel som beräknas uppstå på Förbifarten redan 2030, mindre än tio år efter den planerade invigningen.

Redan 2030, mindre än tio år efter invigningen, kommer det att uppstå köer och trängsel på och i direkt anslutning till Förbifart Stockholm. Det visar en ny rapport som trafikkonsultbolaget Trivector  Traffic tagit fram på uppdrag av resenärsföreningen Kollektivtrafikant Sthlm.

- Trafikverkets planering för kollektivtrafiken på Förbifarten är närmast obefintlig. Det finns bara en bussramp på hela sträckan och det saknas helt busskörfält. Det innebär att bussarna kommer att fastna i köer eller trögflytande trafik bara några år efter invigningen, säger Mikael Sundström, ordförande i resenärsföreningen Kollektivtrafikant Sthlm.

Den nya vägen beräknas få en hög andel nygenererad biltrafik, det vill säga trafik som uppstår som en direkt konsekvens av att vägen byggs. Trafikverket uppger att de för att undvika köer på Förbifarten kommer att införa signalreglering på tillfarterna.

- Det är naturligtvis paradoxalt att man så kort tid efter invigningen tvingas strypa tillflödet till den nya vägen. Det innebär rent praktiskt att man tvingar tillbaka trafiken till Essingeleden, det vill säga just den väg som Förbifarten är tänkt att avlasta. För busstrafiken innebär det att man gång på gång kommer att fastna i signalreglerade köer, vilket innebär kraftigt ökade restider för SL-resenärerna, säger Mikael Sundström

Enligt rapporten är ett annat stort problem att busstrafik som ska ansluta till bytespunkter med Mälaröbussarna eller någon av de tunnelbane- eller pendeltågslinjer som Förbifarten passerar, tvingas till omständligt och tidsödande omvägar.

- Det är inte konstigt att kollektivtrafikresandet blir lågt. Det tar 25 minuter längre att åka buss på Förbifarten jämfört med att åka bil. För att nå bytespunkter med annan kollektivtrafik måste bussarna hela tiden åka av vägen, för att sedan ta sig tillbaka samma väg. Det är mycket tidsödande och innebär i praktiken att Förbifarten missar målet att knyta samman de stora tillväxtområden som vägen berör, säger Mikael Sundström.

Kollektivtrafikant Sthlm föreslår att ett av de tre körfälten i vardera riktningen görs om till kollektivtrafikkörfält samt att egna ramper ordnas för kollektivtrafiken. En del av dess ramper dras i egen tunnel för att bättre ansluta till bra bytespunkter med annan kollektivtrafik. Ett så kallat BRT-system (Bus Rapid Transit) skapas, med  hög turthäthet. Samtidigt förbereds för konvertering till spårvagn och på längre sikt till automatbana. Förslagen innebär betydligt snabbare resande med SL-trafiken och att anslå två av körfälten enbart för kollektivtrafiken ökar Förbifartens kapacitet.

- Enligt Regionplanekontoret kommer flera av de regionala stadskärnor som vägen passerar att ha uppnått en storlek på 100 000 invånare mellan 2030-50. Det är i samma storlek som Eskilstuna, Sundsvall eller Gävle. Att då Trafikverket inte planerar för en bra kollektivtrafik mellan dessa är verkligen märkligt. Det krävs en ordentlig studie kring de åtgärder som behövs för att öka resandet med SL-trafiken och det måste göras nu för att komma med i planeringsprocessen, säger Mikael Sundström

 

Rapporten finns att ladda ner på http://www.kollektivtrafikant.org/semin/battrelosningar.pdf

För ytterligare information:

Mikael Sundström
Ordförande i Kollektivtrafikant Sthlm
Tel 073 - 828 96 45

 

Kollektivtrafikant Sthms arbete med kollektivtrafiken på Förbifart Stockholm genomförs med bidrag av Vägverkets stöd till ideella organisationer.

Kollektivtrafikant Sthlm är en resenärsförening som arbetar för en bättre kollektivtrafik i Stockholms län.