IT&Telekomföretagen

Ny rapport: Välfärdsteknologi inom vård och omsorg – en studie av samhällsekonomiska effekter och politiska förslag till ökad användning

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 08:00 CEST

Idag onsdagen den 3 juli, i samband med ett seminarium under Almedalsveckan, presenterar IT&Telekomföretagen inom Almega en samhällsekonomisk studie, inklusive förslag till åtgärder, för en ökad användning av välfärdsteknologi inom vård och omsorgen.

Det finns ett engagemang i samhället för att förbättra vård och omsorg, inte minst mot bakgrund av de ekonomiska konsekvenserna av allt fler äldre. Ett bra exempel är ”Nationell eHälsa” från 2010. Den fokuserar på behovet av en välfungerande informationsförsörjning mellan individer på olika nivåer
och aktörer, och kan sägas ligga på första ledet i ordet informationsteknologi. Emellertid finns stora möjligheter till vardagsrationalisering genom ökad teknikanvändning, dvs med tonvikt på det andra ledet. En samlad strategi för detta saknas.

– Mot bakgrund av detta har IT&Telekomföretagen tagit initiativ till en  rapport, i syfte att peka på den samhällsekonomiska potentialen i välfärdsteknologin och föreslå sex åtgärder för att öka fokus på att den kommer till användning, säger Mikael von Otter, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen.

Avsnitt B, en studie av samhällsekonomiska effekter, är fil.dr. Åke Dahlberg författare till, på uppdrag av IT&Telekomföretagen. Rapporten i övrigt, inklusive de sex åtgärdsförslagen, står vi själva för.

– Med detta hoppar vi lämna ett bidrag till att fortsatt utveckla, effektivisera och förbättra välfärden, med betoning på vård och omsorgssektorn, avslutar Mikael von Otter.

Rapporten finns att ta del av i sin helhet på vår webbplats:
http://www.itotelekomforetagen.se/fakta-och-debatt/rapporter_1/ny-rapport-valfardsteknologi-inom-vard-och-omsorg-–-en-studie-av-samhallsekonomiska-effekter-och-politiska-forslag-till-okad-anvandning

Eller ladda hem rapporten direkt under ”relaterade dokument”.

Seminariet från Almedalen kommer att livesändas via vår webbplats med start kl. 13.00, onsdagen den 3 juli. Sändningen går självklart också att ta del av i efterhand. http://www.itotelekomforetagen.se/fakta-och-debatt/almedalen-2013

Kontakt:
Mikael von Otter, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen,
tel. 08-762 70 56, mikael.vonotter@almega.se

Ellinor Bjennbacke, kommunikationschef, IT&Telekomföretagen,
tel. 08-762 69 60, ellinor.bjennbacke@almega.se

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1100 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000
medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på
www.itotelekomforetagen.se