Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ny rapport visar att euron klarar krisen

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 09:17 CET

Socialdemokraterna i Europaparlamentet publicerar idag en rapport om försvaret av euron så långt och om förutsättningarna för den fortsatta kampen. En slutsats är att även de starkaste länderna trots turbulensen tjänar på att bevara den gemensamma valutan.

- De som nu tävlar i att döma ut euron gör en alldeles för snäv analys, säger de socialdemokratiska EU-parlamentarikerna Göran Färm och Olle Ludvigsson. Ser man till den stora bilden talar allt för att eurosamarbetet kommer att överleva.

- Det är hög tid att öppna ögonen, betonar Färm och Ludvigsson. I en bred analys pekar alla fundamentala faktorer mot ett djupare valutasamarbete snarare än ett haveri. Under den ibland tvetydiga retoriska ytan har samtliga EU-ledare blytunga incitament att göra de insatser som krävs för att säkra eurons fortsatta existens.

- Ingen –  allraminst  Tyskland – skulle tjäna på en splittring. Förbundskansler Merkels systematiska gnällande är inte något annat än ett spel för gallerierna. När det kommer till kritan har hon definitivt inte råd att låta euron gå i graven.

- För de europeiska ledarna handlar det nu om att offensivt och proaktivt använda sig av de verktyg och reformmöjligheter som finns, avslutar Färm och Ludvigsson. En förstärkning av krismekanismen EFSF, en vässning av stabilitetspakten samt införandet av euro-obligationer är tre intressanta vägar mot ökad stabilitet.

Rapporten, ”Försvaret av euron – ett utdraget utnötningsslag utan realistiska reträttvägar”, är en del i den analytiska skriftserie som ges ut av Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Författare är David Ljung, politiskt sakkunnig med ansvar för ekonomifrågor. Rapporten finns att hämta på adressen:
http://www.sap.se/upload/webbforalla/eu/PDF/110125-Skriftserien-eurokrisen.pdf
(OBS, då vi ännu inte fått den layout:ade versionen, bifogas länk till PDF av worddokumentet.)

Färm och Ludvigsson utvecklar idag sitt resonemang om eurons framtid i en debattartikel i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/s-politiker-euron-klarar-krisen_5912805.svd

David Ljung
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: +46 70 752 49 47

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
+32 2 283 16 64