Västra Götalandsregionen

Ny rating av Standard & Poor’s: God ekonomi ger regionen högt betyg för 6:e gången

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 09:24 CET

Västra Götalandsregionens rating (en utomstående bedömning av regionens betalningsförmåga) från tidigare år står fast. Det bekräftar ratingföretaget Standard & Poor’s i ett pressmeddelande efter en genomgång av regionens ekonomiska ställning.

Standard & Poor’s ger regionen betyget "AA Stable", vilket i praktiken är det bästa betyg en region kan få. Det innebär att Västra Götalandsregionen är den högst betygsatta regionen/landstinget i Sverige.

Västra Götalandsregionen har sedan tidigare fått ratingen ”AA stable” på långsiktiga internationella krediter. "AA stable" är det näst högsta kreditbetyg man kan få på Standard & Poor’s skala på långsiktiga internationella krediter. Regionen får vidare "A-1+" och "K1" vilket är det högsta kreditbetyget för kortsiktiga krediter.

Vid denna rating jämförs regionen med andra regioner/landsting, kommuner och företag i Sverige och internationellt.

Det är 6:e gången, som Västra Götalandsregionen fått denna kreditbedömning av Standard & Poor’s, som är ett internationellt arbetande så kallat ratingföretag.

Standard & Poor’s skriver bland annat att Västra Götalandsregionen har:
– Inga skulder
– God kostnadskontroll
– Bra resultatnivåer
– En stor ofonderad pensionsskuld

Vidare uppger Standard & Poor’s att Västra Götaland har ett väl diversifierat näringsliv med låg arbetslöshet.

- Det är roligt att Västra Götalandsregionen ännu en gång fått ett gott kreditbetyg. Detta är en bekräftelse på det målmedvetna arbete som vi inom Västra Götalandsregion konsekvent genomfört de senaste åren för att erhålla en stabil ekonomi, säger ekonomidirektör Mats Friberg

- Standard & Poor’s som är en extern bedömare av regionens ekonomi jämför regionens ekonomi med andra landsting och regioner såväl i Sverige som i utlandet. Det innebär också att en av de politiska målsättningarna i budgeten att bibehålla regionens rating är uppfyllt, berättar Mats Friberg.

Se sammanfattning...(svenska)
Se Standard & Poor’s analys...(engelska)
http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage____3962.aspx

Kontaktperson: Västra Götalandsregionen: Ekonomidirektör Mats Friberg, 0709 - 50 41 31, eller finanschef Lars Hillerström, 0708 - 95 07 69.
Standard & Poor’s: Carl Nyreröd, 08-440 59 19.