Skogsstyrelsen

Ny regionchef på Skogstyrelsen i Borås

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 13:07 CEST

Hjördis Astfeldt, nuvarande chef för skattekontor Skövde, blir ny chef för Skogsstyrelsen Region Väst.

Hjördis Astfeldt har arbetat inom skatteverket sedan år 1970, och har mångårig erfarenhet av ledarskap, förändrings- och utvecklingsarbete inom statlig förvaltning. Sedan år 2004 är hon chef för skattekontor Skövde, före detta Skaraborgs län. Hon har även arbetat som avdelningschef för skatteverket i Västra Götaland och som chef för skattekontoret i Alingsås.

Hjördis Astfeldt efterträder Per Hallerstig som ny regionchef för Skogstyrelsen Region Väst den första maj. Skogsstyrelsen Region Väst omfattar Halland, Västra Götaland samt Jönköpings län och har sitt regionkontor i Borås.

Mer information:
Hjördis Astfeldt, mobil: 070- 340 96 77
Ida Northfell, pressekreterare Skogsstyrelsen tel: 036- 15 55 52 mobil: 070- 600 21 99


Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.