Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Ny rektor på Handelshögskolan vid Göteborg universitet

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 14:10 CET

Per Cramér är ny rektor för Handelshögskolan vid Göteborg universitet. Per Cramér är professor i internationell rätt och har arbetat på Handelshögskolan sedan mitten av 90-talet. Sedan juli 2009 har han också varit prorektor och därmed rektors ställföreträdare.

 – Jag är ödmjuk och entusiastisk inför min nya uppgift som rektor för Handelshögskolan, säger Per Cramér och fortsätter:

– Handelshögskolan har haft en fantastiskt positiv utveckling under de senaste åren och vi fortsätter nu arbetet med internationalisering och kvalitetsutveckling i nära samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet i syfte att bli en av de respekterade och välkända handelshögskolorna i Europa.

Per Cramérs forskning är inriktad mot internationell rätt och europeisk integrationsrätt med speciellt fokus på de regelverk som styr EU:s relationer med omvärlden. Under de senaste fyra åren har han lett ett omfattande forskningsprojekt rörande ansvar för hanteringen av använt kärnbränsle.

Som studierektor och lärare var Per Cramér aktiv i utvecklingen av Handelshögskolans Juristprogram som nu är en av de absolut mest eftertraktade juristutbildningarna i landet.

Kort om Per Cramér  

Född 1958

Examina mm

1984              Företags- och förvaltningsjuridisk examen, Göteborgs universitet  

1987              Master of Arts and International Affairs, Johns Hopkins University, Washington DC och Bologna

1998              Juris doktors examen i Internationell rätt, Handelshögskolan Göteborgs universitet

2000              Utsedd till innehavare av Jean Monnet Chair in European Integration Law vid Göteborgs universitet

2002              Utnämnd till Professor i internationell rätt med speciell inriktning mot europeisk integrationsrätt vid Handelshögskolan Göteborgs universitet

 

Exempel på uppdrag:

1997-             Ledamot i styrgruppen för det Nationella nätverket för Europarättsforskning

2001-2003     Ordförande i Göteborgs universitets referensgrupp för Jean Monnet European Centre of Excellence

2001 -            Styrelseledamot i Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).

2002-2005     Ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för rättsvetenskap och filosofi.

2003-             Ledamot i Handelshögskolans fakultetsnämnd

2005-2009     Föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU)

2009-2010 Prorektor vid Handelshögskolan Göteborgs universitet

 

Fritidsintressen:

Rodd, skidåkning, snickra och vara på sommarstället i Bohuslän, film (engagerad i Göteborgs filmfestival sedan 30 år). 

För ytterligare information, kontakta:

Per Cramér, rektor Handelshögskolan Göteborgs universitet, 031-786 5521, 0708-58 95 19, per.cramer@handels.gu.se

Åsa Kultje, kommunikationschef Handelshögskolan Göteborgs universitet, 031-786 1443, 0709-22 66 85, asa.kultje@handels.gu.se

 

 

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina drygt 7000 studenter, 400 anställda, 150 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och sex institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, miljö- och uvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och transport.