Mittuniversitetet

Ny rektor vid Mittuniversitetet efter årsskiftet

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 16:05 CEST

2007-08-27, Bitti Jonasson, informationschef
Tel: 063-16 55 28, fax: 063-16 54 54, mobil: 070-618 55 28, e-post: bitti.jonasson@miun.se


Mittuniversitetets rektor Thomas Lindstein har, efter moget övervägande, bestämt sig för att avgå som rektor vid Mittuniversitetet från och med februari 2008.

Professor Thomas Lindstein har varit rektor vid Mittuniversitetet sedan 1 september 2003 och förordnandet sträcker sig till och med augusti 2009.

Thomas Lindstein har i grunden en professur i socialt arbete vid Stockholms universitet. Under åren som rektor vid Mittuniversitetet har datainsamling kontinuerligt skett i hans eget forskningsprojekt – en långtidsuppföljning av barn till missbrukande föräldrar i Stockholm.

- Det har hela tiden varit min tydliga målsättning och ambition att fullfölja detta världsunika forskningsprojekt efter min rektorsperiod. Datainsamlingen är färdig, vilket är tidigare än förväntat, och nu kvarstår ett omfattande sammanställnings- och analysarbete innan resultaten kan publiceras, berättar Thomas Lindstein.

Ytterligare en faktor som påverkat beslutet, och som är starkt kopplad till Thomas Lindsteins fortsatta forskning, är att han känner att allt resande under dessa fyra år varit ansträngande.

- Jag är snart 60 år och behöver av flera skäl tänka på min egen hälsa. Inte minst för att slutföra mitt forskningsprojekt på ett bra sätt, avslutar Thomas Lindstein.

Från och med nu blir det universitetsstyrelsens uppgift att leda rekryteringsprocessen fram tills dess att en rektorskandidat kan föreslås för regeringen. En process som förväntas ta större delen av hösten i anspråk.

Thomas Lindstein återgår under våren 2008 till sin professur vid Stockholms universitet.


Frågor kan ställas till:

Thomas Lindstein, 070-322 86 40


Rektor är tillgänglig på mobilen efter kl. 17.30 måndagen den 27 augusti.