Riksförsäkringsverket

Ny RFV-rapport: Patientpriserna för tandvård fortsätter att öka

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 10:57 CEST

Patientpriserna för tandvård hos såväl Folktandvården som privattandläkare fortsätter att öka. Det konstaterar RFV i en rapport om prisutvecklingen inom tandvården. RFV har följt patientpriserna sedan 1998, året innan prisregleringen på tandvård avskaffades. För vissa typer av behandlingar har patientpriserna mer än fördubblats.

- Oroande. Det är oroande att patientpriserna har ökat så kraftigt. Vi vet att många människor avstår från tandvård på grund av för höga priser. Fortsätter prisutvecklingen i samma takt under kommande år kommer allt färre att kunna gå till tandläkaren. En av tankarna bakom tandvårdreformen var att landstingens prissättning skulle verka dämpande på prisutvecklingen. Nu ökar istället landstingsvårdens priser i samma takt som privattandvårdens, säger Stig Orustfjord, avdelningschef, RFV

Behandlingspaket. Rapporten bygger på en sammanställning av totalt tolv behandlingspaket för vilka patientpriser har beräknats. För privattandvården har priserna samlats in genom en enkätundersökning. För landstingen användes istället insamlade prislistor för respektive län. Försäkringens utformning är sådan att patientens ålder och typ av behandling är direkt avgörande för vilket grundbelopp som betalas ut från försäkringen, vilket påverkar patientpriserna.

Fördubbling i vissa fall. Resultatet visar på en ökning av patientpriserna inom privattandvården på mellan 11 och 125 procent beroende på ålder (enkäten avsåg endast åldersgruppen 20-64 år) och typ av behandling. Inom landstingen ökade patientpriserna för motsvarande åldersgrupp med mellan 9 och 102 procent beroende på behandling.

KPI. Under december 1998 till och med februari 2004 ökade Konsumentprisindex, KPI, med 9,1 procent. Prisökningstakten har alltså varit betydligt högre inom tandvården än i övriga samhället.

Både privattandvården och landstingen. Såväl inom privattandvården som den landstingdrivna tandvården har priset på de behandlingar ökat mest som innehåller protetiska åtgärder eller omfattande bastandvård (exempelvis rotfyllningar).

* Exempelvis har patientpriset för behandlingspaket 5 (undersökning, förebyggande behandling, rotfyllning, pelare och krona (exklusive gjut och ädelmetaller)) ökat med 122 procent för åldersgruppen 20-29 år hos privattandläkare. För åldersgruppen 30-64 år är motsvarande ökning 125 procent.
* Exempelvis har patientpriset för behandlingspaket 7 (undersökning, bro tre tänder och extraktion av en tand (exklusive gjut och ädelmetaller)) ökat med 100 procent för åldersgruppen 20-29 år hos den landstingdrivna vården. För de som är 30-64 år respektive 65 år eller äldre är motsvarande ökning 102 respektive 83 procent.

Kontaktpersoner:
Susanne Fagerberg, 08- 786 96 61
Jonathan Olsson, 08-786 96 05

Presskontakt: 08-786 98 88
Robin Lapidus, 08-786 97 21, 070-211 97 21

Webbplatser:
www.rfv.se www.forsakringskassan.se