Socialdemokraterna

Ny S-satsning: syneförrättning för att digitalisera kulturen

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 15:20 CET


Socialdemokraterna vill göra en kraftsamling under hela nästa mandatperiod för att ta till vara den digitala revolutionens ökade möjligheter att sprida kultur till fler.  Socialdemokraterna vill mobilisera den statliga kulturpolitiken och genomföra en syneförrättning av hur museer, bibliotek, teatrar, konsterhallar och andra gör sin verksamhet tillgänglig digitalt, samt en översyn av den digitala revolutionens effekter på kulturskaparnas inkomster och villkor. Denna satsning presenterade partiets kulturpolitiska talesperson Leif Pagrotsky idag på en träff med de fyra senaste S-kulturministrarna: Margot Wallström, Marita Ulvskog, Bengt Göransson och Pagrotsky själv.

- Vi ser fram emot accelererande framsteg under nästa mandatperiod. Spotify, Voddler, SVT Play, HDTV, Iphone och direktupplevd opera är bara början, och Sverige skall vara i framkant av denna utveckling. Därför behöver vi löpande följa utvecklingen och se hur vi kan underlätta spridandet av kultur och samtidigt se till att de som skapar den får betalt. Vi vill genomföra en syneförrättning och ställa tydligare krav på museer, teatrar och andra kulturinstitutioner som får statliga bidrag att erbjuda fler att ta del av sina verk digitalt, säger Leif Pagrotsky.

- Den nya teknikens stora potential ska tas i anspråk för att sprida kulturen till fler och vidga möjligheterna till en god försörjning för kulturskaparna. Så kan vi minska klyftorna i kulturlivet mellan storstad och glesbygd, mellan hög- och låginkomsttagare, mellan unga män och inte lika unga kvinnor. Att öka möjligheterna för fler att ta del av kultur via datorn, mobiltelefonen eller på andra sätt kan bli ett riktigt språng i moderniseringen av kulturlivet, säger Leif Pagrotsky.

En syneförrättning ska:
* bistå regeringen med råd och förslag på hur kultur som finansieras av hela svenska folkets skattemedel kan bli tillgänglig för fler;
* följa, belysa och komma med förslag på hur utvecklingen av den digitala tillgänglighetsrevolutionen kan drivas på och nya problem i dess spår kan mötas;
* bevaka utvecklingen bland de mest ambitiösa kulturinstitutionerna i andra länder så att deras erfarenheter kan vidareutvecklas hos oss;
* säkerställa att erfarenheter från de mest ambitiösa i Sverige ges bred och snabb spridning;
* kunna ta initiativ till samtal med privata aktörer, kulturskapare, branschen och konsumenterna om hur avtal och regelverk kan förenklas och anpassas till den nya tekniken för att påskynda nya landvinningars genomslag i vardagen till fördel för den kulturintresserade allmänheten, för nytänkande företag och för de som försörjer sig på kulturskapande.

För mer information
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209
daniel.farm@riksdagen.se
Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna