Utrikesdepartementet

Ny samarbetsstrategi med Moçambique

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 14:28 CEST

Regeringen har i dag fattat beslut om en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Moçambique för åren 2008-2012. Anslaget till Moçambique kommer att uppgå till 750 miljoner kronor per år.

- Kvinnors deltagande i det politiska och ekonomiska livet är en förutsättning för en hållbar framtida utveckling i Moçambique. Kvinnors roll står därför i centrum för det svenska stödet i den samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Moçambique som regeringen i dag antagit, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Målet med strategin är att minska den absoluta fattigdomen genom att främja en demokratisk samhällsutveckling och en snabb, hållbar och bred ekonomisk tillväxt. Särskilt fokus ska ligga på kvinnors och barns situation.
_ _ _

Sveriges samarbete med Moçambique ska medverka till genomförandet av landets egen utvecklingsstrategi och tar avstamp i Sveriges politik för global utveckling samt regeringens tre tematiska prioriteringar: demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen. Samarbetet ska inriktas på tre sektorer: demokratisk samhällsstyrning, lantbruk och energi. Förutom detta kommer stöd ges till inhemsk forskning.

Moçambique är sedan många år en av de största mottagarna av svenskt bistånd. Sedan mitten av 1990-talet har den absoluta fattigdomen i Moçambique minskat med närmare 20 procent. Moçambique är dock fortfarande ett av världens fattigaste länder. Därför är det viktigt att Sverige även i fortsättningen ger ett omfattande stöd till landet.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97-------------------------
Läs mer
-------------------------
Samarbetsstrategi: Mocambique 2008 - 2012 (http://www.regeringen.se/sb/d/1390/a/11502)
Sveriges förbindelser med Moçambique (http://www.regeringen.se/sb/d/2574/a/75548)