Utrikesdepartementet

Ny samarbetsstrategi med Moldavien

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 12:55 CET

Regeringen har idag antagit en ny samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Moldavien för perioden 2011-2014.

- Den moldaviska regeringens strategiska mål är integration med EU och man har gjort betydande reformframsteg under senare år. Det är glädjande att Sverige, genom vårt omfattande stöd till landet, kan bidra till att dessa reformåtaganden blir verklighet, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.
Strategins övergripande mål är att Moldavien ska bli väl integrerat med EU och unionens värdegrunder. Det svenska stödet kommer att omfatta de tre sektorerna demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, hållbar samhällsbyggnad samt marknadsutveckling.
Sverige är en av de största bilaterala givarna till Moldavien och stödjer landets ambition att integreras med EU. Stödet inom de tre sektorerna ska bidra till att landet kan fortsätta harmonisera lagstiftning och regelverk till EU:s. Därmed ökar också förutsättningarna för att ta nya steg i relationen mellan Moldavien och EU inom ramen för det Östliga partnerskapet. Reformstödet ska kombineras med investeringar inom energi och kommunal miljöinfrastruktur som ett sätt att bidra till en bättre miljö. Även företags anpassning till EU:s regelverk ska underlättas, i syfte att bidra till ett ökat handelsutbyte mellan EU och Moldavien.
- Sverige ska aktivt bidra till att alla aktörer drar åt samma håll, t.ex. genom att ha en nära dialog med EU-delegationen i Chisinau. Att Sverige under 2010 öppnat en ambassad i Moldavien gör att vi än mer effektivt kan samverka med den moldaviska regeringen kring hur vårt stöd kan bidra till Moldaviens reformprioriteringar, säger Gunilla Carlsson.
Det svenska stödet till Moldavien kommer att uppgå till ca 110 miljoner kronor årligen, med eventuell möjlighet till en ökning senare under strategiperioden.


Kontakt:
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97