Eskilstuna kommun

Ny samordnare ska ge effektivare rehabilitering i Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 15:39 CET

Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget, kommunen.
Det är många myndigheter som är involverade när det gäller att underlätta för människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden att få ett jobb.
Lokala samverkansgrupper finns redan där representanter för de olika myndigheterna träffas och nu har en särskild koordinator, Peter Skantz, anställts i Eskilstuna under två år.

Han ska kartlägga behovet av samverkan, var och hur det bör ske.
Peter Skantz var tidigare samordnare i ett bemanningsprojekt - ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, arbetsförmedlingen och Eskilstuna fabriksförening. Han kommer att ha sin arbetsplats på kommunens arbetsmarknads- och familjeförvaltning, men uppdraget är fördelat lika inom den lokala samverkansgruppen.

Den lokala samverkansgruppen är ett diskussionsforum för gemensamma angelägenheter och utvecklingsaktiviteter och arbetar utifrån lokala förutsättningar med uppgifter som att:
• ta fram lokala handlingsprogram
• uppmärksamma nya grupper som riskerar ohälsa och utslagning
• uppmärksamma och inventera hinder i rehabiliteringskedjan
• genomföra gemensamma utbildningsinsatser och sprida erfarenheter
• följa upp och redovisa resultat av samverkansprojekt och gemensamma insatser

Mer information
Peter Skantz kan nås på 016-10 14 64 eller 073-950 61 40.