Socialdepartementet

Ny satsning i budgetpropositionen: 200 miljoner kronor till en värdig äldreomsorg

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 09:39 CEST

I höstens budgetproposition kommer regeringen att föreslå en satsning på 200 miljoner kronor under de närmaste tre åren för att stödja införandet av Värdighetsutredningens förslag om en nationell, lagreglerad värdegrund inom äldreomsorgen. Utredningens övriga förslag, bland annat en frivillig värdegrundsmärkning, innebär att värdighetsgarantier i verksamheterna kan införas med kriterier som definierar godkända nivåer.


- Den människosyn, de värderingar och de förhållningssätt som ska gälla i äldreomsorgen behöver tydliggöras. Det behövs en gemensam och tydlig värdegrund inom äldreomsorgen. Äldre ska bemötas på ett värdigt sätt. Äldre ska så långt det är möjligt kunna leva så som de själva önskar. För kvaliteten inom äldreomsorgen har detta grundläggande betydelse, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

- Värdighetsutredningen har lämnat flera förslag som innebär ett perspektivskifte i synen på den äldre personen och hur högre kvalitet ska uppnås i äldreomsorgen, säger Maria Larsson.

- För att en lagreglerad, nationell värdegrund ska få genomslag måste den delas av såväl brukare och allmänhet som politiker, chefer och anställda. Det är ett arbete som kräver tid, engagemang och informationsinsatser. Värdegrunden kommer att utgöra en plattform för fortsatta förbättringar av äldreomsorgen, avslutar Maria Larsson.

Satsningen fördelar sig enligt följande: 2009 avsätts 30 miljoner kronor, för 2010 avsätts 90 miljoner kronor och för 2011 avsätts 80 miljoner kronor.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos
Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65

Henrik Kjellberg
Politiskt sakkunnig
08-405 33 60