Feministiskt Perspektiv

Ny satsning mot hat och hot i redaktionell miljö

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 10:42 CET

Hat och hot mot kvinnor i journalistiken tar sig specifika uttryck och är ett globalt demokratiproblem. Nu har Ungdomsstyrelsen beviljat Feministiskt Perspektiv projektbidrag för att samla egna och andra feministiska redaktioners erfarenhet av att hantera kvinnohatet och bygga upp kunskap som även andra redaktioner kan ta del av.

När kvinnor i journalistiken utsätts för hat och hot tar angriparen ofta sikte på utseendet och hotar med sexuellt våld. Fortfarande saknas kompetens att hantera det specifika hat som riktas mot kvinnor. Få studier har gjorts på området, och få redaktioner har strategier för att hantera de situationer som uppstår.

Ett vanligt råd är att inte prata öppet om kvinnohatet, vilket snarast verkar gynna dem som vill fortsätta använda den typen av metoder för att tysta feminister och kvinnor i offentligheten.

– Vår erfarenhet är att det hjälper att prata om de här sakerna. Först och främst för att det innebär ett stöd för den enskilda journalisten att få bekräftelse på att det inte handlar om oss själva som personer utan om mönster som finns i samhället och som går att motverka. När Uppdrag granskning uppmärksammade frågan i SVT förra året upphörde i princip de vidrigaste angreppen mot vår redaktion, säger Jenny Rönngren, redaktionschef på Feministiskt Perspektiv.

Inom ramen för projektet, som beviljats ett projektstöd på 300 000 kronor från Ungdomsstyrelsen, kommer Feministiskt perspektiv att utbyta erfarenheter med systerredaktioner i Spanien och Frankrike, samt arrangera ett seminarium på kvinnorättskonferensen Nordiskt Forum i Malmö 2014. 

– Det här är en kunskapsfråga som måste lyftas. I Sverige har andelen kvinnor i nyhetsflödet legat stilla kring 30 procent de senaste 15 åren. Att det finns kvinnor som drar sig för att medverka i media just på grund av hur de bemöts är ett globalt demokratiproblem. Därför är det oerhört värdefullt att kunna samarbeta internationellt i den här frågan, säger Jenny Rönngren. 

– Till Nordiskt Forum har vi bland andra bjudit in Lucía Lagunes, chef för den mexikanska nyhetsbyrån Cimac, som under mer än 20 år arbetat med att motverka könsstereotypa skildringar och öka kvinnors medverkan i medierna. De har dessutom nyligen tagit fram en omfattande rapport om könsrelaterat hot och våld mot journalister.

Kontakta redaktionen så berättar vi mer!

Feministiskt Perspektiv 
Tegelviksgatan 40 
116 41 Stockholm  

070-772 17 52

feministisktperspektiv.se  
red@feministisktperspektiv.se