Avesta kommun

Ny satsning på arbetsmiljön i Avestas förskolor

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2014 10:14 CET

Medierna inbjuds att följa den föreläsning som är ett första steg i Avesta kommuns utökade arbete för en god och hållbar arbetsmiljö i Avesta kommuns förskolor.

Satsningen inleds med att Inger Hansson, fil. kand. och diplomerad coach med inriktning på yrkes- och personlig utveckling, kommer till Avesta.  På ett entusiasmerande, humoristiskt och igenkännande sätt dyker Inger Hansson ner i vida och djupa frågor som rör väg- och perspektivval i vårt arbetsliv och i stort: Våga mer än du törs, är hennes ledord.

På eftermiddagen kommer pedagogerna på respektive enhet diskutera och arbeta vidare kring föreläsningens teman.

Dag: Onsdagen den 12 Februari

Tid: kl. 08:30-12:00

Plats: Domarhagsskolans Aula, Frejgatan 1, Avesta

Vi kan med stor glädje och stolthet konstatera att Avesta kommun erbjuder en förskoleverksamhet av mycket god kvalitet. Enkäter och statistik som mäter nöjdhet och kvalitet påvisar med tydlighet samma sak: Avesta ligger i framkant!

Ledningen för förskolan i Avesta kommun har som ambition att verka för att skapa goda förutsättningar för ett fortsatt gott arbete. Fler pedagoger upplever att arbetsbelastningen är hög och att det är svårt att räcka till, vilket är något förskolornas ledning tar på stort allvar. Det ökade fokuset och arbetet med en god och hållbar arbetsmiljö är ett led i att förbättra arbetsmiljön för pedagogerna och barnen i våra förskolor.

Presskontakt

Johan Lindström
Förskoleschef, Södra
Tel: 0226-64 53 98
E-post: johan.lindstrom@avesta.se

 


När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.