Universitets- och högskolerådet

Ny satsning på EU-kunskap i skolan

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2012 16:20 CEST

I höst genomförs en ny omgång av Internationella programkontorets utbildning till skolambassadör för EU. Utbildningen riktar sig till lärare inom framför allt gymnasieskolan och har till syfte att förbättra skolornas undervisning om EU.

Till årets utbildning söker vi särskilt skolambassadörer från länen: Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Jönköping, Kronoberg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland och Västmanland.

- Vi vill ha en så jämn geografisk spridning som möjligt av skolambassadörerna. Därför söker vi framför allt skolambassadörer i de län i landet som hittills haft ett lågt eller obefintligt deltagande i satsningen, säger Angela Andersson, projektledare vid Internationella programkontoret.

Syftet med utbildningen till skolambassadör är att erbjuda skolhuvudmän stöd för att driva frågor om EU och Europa. Tanken är att de lärare som har genomgått utbildningen ska inspirera och stödja kollegor när det gäller att undervisa om EU, och fungera som dörröppnare gentemot olika organisationer.

Studiebesök på EU:s institutioner
Utbildningen innehåller moment som projektkunskap, EU-engelska och möjligheter till stöd för europeiskt skolsamarbete. Dessutom ingår en fem dagars studieresa, där deltagarna på plats i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg får lära sig mer om EU:s institutioner.

Utbildningen anordnas av Internationella programkontoret tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och den svenska regeringen. Sedan starten 2010 har drygt 70 lärare genomgått utbildningen till skolambassadör. Sista anmälningsdag för höstens omgång är den 29 april.

För mer information, kontakta:

Angela Andersson, projektledare. Tfn: 073-419 82 95.
E-post: angela.andersson@programkontoret.se