Innovationsbron

Ny satsning på inkubatorer och inkubationsutveckling

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 09:31 CET

Business Incubation and Growth Sweden, B.I.G. Sweden, är Innovationsbrons nya satsning för att få fram fler företag och arbetstillfällen i Sverige. Tidigare program har genererat över 3 600 arbetstillfällen i Sverige.
B.I.G. Sweden presenteras vid ett informationsmöte i Göteborg på torsdag 11 november.


Innovationsbrons nya satsning B.I.G. Sweden är en vidareutveckling av det tidigare programmet IBIP. Genom kompetensutveckling, kvalitetssäkring, samverkan och finansiering skapar B.I.G. Sweden värde för Sveriges inkubationsmiljöer så att de i sin tur kan skapa förutsättningar för jobb i fler och växande företag.
Gemensamt är visionen att Sverige leder den internationella utvecklingen av inkubatorprocesser där inkubatorerna är motorer i innovationsdriven hållbar regional och nationell tillväxt. Och att vi tillsammans kan göra stor skillnad – nu och i framtiden.

Nu inbjuder Innovationsbron till regionala träffar om B.I.G. Sweden dit media också är välkomna.

När: Torsdag 11 november 2010, klockan 10.00-12.00.
Var: Innovationsbron, Lindholmspiren 5, Göteborg.

Välkommen!

För frågor vänligen kontakta:
Mikael Hult                                                       Johan Dahlqvist
Affärsutvecklingsdirektör Inkubatorutveckling        Press- och PR ansvarig
Innovationsbron AB                                           Innovationsbron AB
Tel: 070-564 25 45                                             Tel: 0730-73 92 23

Fakta om Innovationsbron
Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Innovationsbron är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas.
Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag. I dag arbetar Innovationsbron över hela Sverige via fyra regioner Norr, Mitt, Väst och Syd med sju kontor i Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden.
Läs mer på
www.innovationsbron.se