UNESCO Creative City Östersund

Ny satsning ska öka lönsamheten i länets matföretag

Press Release   •   May 30, 2016 14:42 CEST

I ”Creative Region of Gastronomy” pågår insatser för att öka konkurrenskraften hos företag i matens hela värdekedja, från matproducent till grossist, restaurang och handel med flera. Ökad samverkan och verktyg för B2B ska ge fler affärer för länets matföretagare.

Creative Region of Gastronomy är en satsning på mat, kultur och turism i samverkan. Stort fokus ligger på att utveckla nätverk och mötesplatser för samarbete – både fysiska och digitala samt verktyg för B2B med metoder och goda exempel som stödjer fortsatt affärsutveckling för matföretag i Jämtland Härjedalen. I satsningen ingår även att skapa en väg in för aktörer inom mat som vill ha hjälp att förverkliga idéer till färdiga erbjudanden på marknaden.

– I Jämtland Härjedalen finns en stark entreprenörsanda och ett stort engagemang för maten, vilket skapar goda förutsättningar för tillväxt. Vi tror på samverkan för att skapa nya affärsmöjligheter inom gastronomin, både lokalt och globalt. Fler affärer och växande företag bidrar till en attraktiv och livskraftig region, säger Robert Uitto, regionråd (S).

Arbetet drivs i olika delprojekt som alla bidrar till helheten. Skördefest Jämtland Härjedalen ska utvecklas. I september är Östersund värd för UNESCOS årsmöte för Creative Cities Network, deltagare från 116 städer i 54 länder kommer att finnas på plats.

– Årsmötet skapar goda möjligheter för regionen, företagen och kulturutövarna, när det gäller publicitet, internationella samarbeten och nya affärer, säger Dag Hartman, projektledare UNESCO Creative Cities Network Meeting Östersund 2016.

Creative Region of Gastronomy har sin grund i den Regionala utvecklingsstrategin och matstrategin och görs i nära samverkan mellan Torsta AB, Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, LRF, Jämtland Härjedalen Turism och det regionala näringslivet. Satsningen finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond samt deltagande parter.

För mer information: Trine Amundsen, projektledare, trine.amundsen@torsta.se 0640-188 01

The City of Östersund was designated as a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2010. Östersund was awarded this designation because of the city’s gastronomic entrepreneurs and the Jämtland Härjedalen region’s gastronomic culture and traditions, which are rooted in locally and sustainably produced food.

UNESCO Creative Cities Network 10th Annual Meeting will be held September 14-16 in Östersund, Sweden.