Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Ny SBU Alert-rapport

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 10:15 CET

Nya immunmodulerande läkemedel vid måttlig till svår psoriasis

Tre nya psoriasisläkemedel som påverkar immunförsvaret har utvärderats av SBU. Preparaten, som heter infliximab, etanercept och efalizumab, får användas vid måttliga till svåra former av så kallad plackpsoriasis hos vuxna, när andra läkemedel haft otillräcklig effekt eller inte kan ges av någon annan anledning.

Granskningen visar att det finns starka belägg för att patienternas hudförändringar och livskvalitet förbättras vid uppföljning efter 3 till 6 månader. Däremot finns det inte tillräcklig kunskap för att bedöma läkemedlens effekter och biverkningar på lång sikt.

Behandlingskostnaderna är höga eller mycket höga för den användning som idag är godkänd. Om användningsområdet vidgas, kommer det att medföra extremt höga kostnader, konstaterar SBU.

Läs hela rapporten (pdf)
http://www.sbu.se/www/Index.asp?ReportID=970