Sida

Ny SCB-undersökning: Bättre handelsvillkor viktigare än bistånd

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2003 11:50 CET

Utvecklingen i fattiga länder påverkas av många andra faktorer än bistånd, det är åtta av tio svenskar överens om. De anser att de rika länderna kan påverka utvecklingen i fattiga länder genom minskade jordbrukssubventioner, ändrade handelsvillkor och arbete för fred och säkerhet. Det visar årets SCB-mätning av svenskarnas inställning till bistånd.

Svenskarnas syn på hur rika länder kan bidra till utveckling i världen stämmer väl överens med den nya politiken för global utveckling som antogs av riksdagen före jul. Det är när bistånd, näringspolitik, forskning, handel, jordbruk och miljö samverkar som det finns en möjlighet att nå global utveckling.

I SCB-undersökningen anger över 60% att förändrade handelsvillkor är avgörande för att minska fattigdomen i världen. Det finns också en stark majoritet för en minskning av de rika ländernas jordbrukssubventioner.

Svenskarnas bild av utvecklingsländerna fortsätter att vara mörk. Endast några få procent tror att levnadsvillkoren i de fattiga länderna har förbättrats de senaste 30 åren, medan FN:s statistik exempelvis visar att barndödligheten halverats samtidigt som medellivslängden ökat. Mer än hälften av svenskarna tror att läskunnigheten ligger under 30 procent i utvecklingsländer, medan den rätta siffran är över 70 procent.

När det gäller effektiva insatser så har svenskarnas förtroende för Sida stadigt ökat de senaste åren. Numera får Sida samma betyg för effektiviteten som enskilda organisationer och FN. Betydligt lägre omdömen får EU:s bistånd. Svenskar visar även på större tilltro än tidigare till Sidas förmåga att snabbt agera på förändringar och behov hos fattiga länder ökar, närmare 40 procent tror på myndighetens förmåga medan över 40 procent inte har någon uppfattning. Bara några få procent tror inte alls på Sidas flexibilitet.

För mer information kontakta Sida/Press på tel: 08-698 55 55

SCB-undersökningen genomförs på uppdrag av Sida sedan 1974. I år har 2000 personer tillfrågats. Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval bland alla i åldrarna 18 - 74 år som är folkbokförda i Sverige. Svarsfrekvensen blev 55 procent. Mer information finns på www.sida.se.