Bosch AB

Ny serie generatorer från Bosch sänker bränsleförbrukningen

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 15:19 CEST

Andelen elektroniska komponenter växer snabbt i dagens bilar vilket ställer högre krav på generatorerna. Särskilt gäller detta rörande bilar utrustade med start/stopp-system där batteriet måste återladdas mycket snabbt. Den nya serien generatorer, som ingår i ”Bosch Efficiency Plus Solutions”, kan tillsammans med ett start-stop system minska bränsleförbrukningen med upp till 10%. Själva generatorn är cirka 70% effektivare jämfört med dagens modeller på marknaden.

Mini och Ford Transit är de första fordonen utrustade med generatorer ur Boschs nya modellserie.

 

Information och bilder:

http://www.bosch-presse.de/TBWebDB/en-US/PressText.cfm?id=4532

Kontaktperson:

Eva Albinsson, Informations- och marknadsansvarig, Robert Bosch
Tel. +46 8 7501500

 

Boschkoncernen är en internationellt ledande tillverkare av fordons- och industriteknik, konsumentprodukter och byggnadsteknik. Omkring 275 000 anställda bidrog under bokslutsåret 2009 till en omsättning på 38,2 miljarder euro. Idag omfattar koncernen ett nätverk av produktutveckling, tillverkning och försäljning med ca 300 dotterbolag och regionala företag i över 60 länder. Inklusive återförsäljare och servicepartners är Bosch representerat i över 150 länder. Detta globala nätverk av utveckling, produktion och säljorganisation är förutsättningen för fortsatt tillväxt. Bosch investerar mer än 3,5 miljarder euro om året på forskning och utveckling och anmäler ca 3 800 patent om året globalt. Med alla sina produkter och tjänster ökar Bosch livskvalitén med innovativa och nyttiga lösningar.


Företaget grundades i Stuttgart 1886 som ”Verkstad för finmekanik och elektroteknik” av Robert Bosch (1861-1942). Ägarstrukturen i Boschkoncernen säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det ger företaget möjlighet att göra avsevärda investeringar för framtiden liksom att leva upp till ett socialt ansvarstagande i linje med grundarens intentioner. 92 procent av kapitalandelarna i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung. Företagets industriella verksamhet och ägarfunktioner tillvaratas av Robert Bosch Industrietreuhand KG.


För ytterligare information se
www.bosch.se