Karl Deutsch Nordiska AB

Ny serie glansmätare Elcometer 480

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 09:57 CEST

Elcometer 480 glansmätare har liksom andra instrument från Elcometer svenska menyer strukturerade på ett sätt att man snabbt och lätt kommer igång med sin mätning. Elcometer 480 mäter glans på i princip all ytfinish, allt ifrån extremt matta ytor till spegelblanka ytor i 20, 60 och 86 grader samtidigt. Instrumentet mäter dessutom  % reflektion samt Haze.

Med Elcometer 480 kan man förutom att mäta och lagra sina glansvärden även skanna över en yta med 10 mätvärden/sekund där instrumentet presenterar min- max- och medelvärdet varje gång instrumentets lyfts från underlaget.

Kritiska masterbitar som ytbehandlaren kommit överens om med sin kund saknar ofta numeriska värden utan har subjektivt bedömts och godkänts. För att undvika att olika inspektörer bedömer dessa olika kan Elcometer 480 automatiskt genera ett nominellt värde, sätta en övre och undre gräns samt lagra dessa masterbitar. Masterstandarderna kan sedan användas för ”Pass/Fail” mätning där även differensen mellan nominellt värde och aktuellt mätvärde visas.

Elcometer 480 kan lagra 40.000 mätvärden i 2500 olika batcher som enkelt kan döpas alfanumeriskt. Dessa mätvärden kan sedan överföras till PC, mobila enheter som iPhone, iPad eller Android mobiler eller läsplattor.

Certifierade glansstandards för verifiering av instrumentets noggrannhet medföljer.

Mer information finns på en speciellt dedikerad hemsida www.elcometer480.com

För ytterligare information ring 021-357000