Eli Lilly

Ny SIFO, maj 2004: Stor okunskap om impotens bland svenska folket

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 15:36 CEST

Svenska folket har dålig kunskap om orsaken till impotens, hur vanligt det är och vart man vänder sig med problemet. Svenskarna anser också att det är viktigt att slippa planering och tidspress i samlivet, men känner trots detta inte till att det finns modern långverkande impotensbehandling som uppfyller dessa krav. En majoritet av svenskarna anser vidare att impotens är ett parproblem och att en fungerande erektion är mycket viktigt i en relation – impotens anses till och med vara värre en arbetslöshet. Det visar en ny SIFO-undersökning om svenska folkets kunskap och attityd till erektionsproblem.

SIFO-undersökningen genomfördes på uppdrag av Eli Lilly Sweden AB under perioden 5-12 maj 2004 i form av telefonintervjuer bland ett riksrepresentativt urval på 1099 personer i åldern 18 år och äldre.

Antal drabbade underskattas
Var femte man, eller 20 procent av alla män, drabbas av impotens. SIFO-undersökningen visar att majoriteten av svenskarna inte är medvetna om hur vanligt problemet är. 71 procent underskattar, eller vet inte, hur många som är drabbade. Endast 16 procent känner till hur vanligt problemet är. Männen tror också att impotens är mindre vanligt än vad kvinnorna gör.

Okunskap om orsakerna
Svenskarna tror att det vanligaste skälet till erektionsproblem är prestationsångest eller stress – hela 37 procent anger detta svar. Detta är en missuppfattning – erektionsproblem är till 80 procent betingat av fysiska orsaker, t ex bakomliggande sjukdom. Jörgen Oldbring kommenterar resultaten:

Impotens värre än arbetslöshet
Majoriteten av svenskarna, 73 procent, tycker att det är ganska eller mycket viktigt för en kärleksrelation att mannen har en fungerande erektion. Männen tycker det i något större utsträckning än kvinnorna, 78 procent mot 66 procent.
Att man själv eller ens partner drabbas av impotens är något som de flesta skulle uppleva som jobbigt eller mycket jobbigt – man tycker till och med att det är värre att drabbas av impotens än av arbetslöshet.

Betraktas som ett parproblem
Traditionellt har impotens uppfattats som ett mansproblem. På senare år har man dock börjat se på problemet utifrån ett parperspektiv eftersom det är två som drabbas. SIFO-undersökningen visar också att majoriteten av svenska folket, 61 procent, tycker att erektionsproblem är bådas problem i en relation. Kvinnor tycker dessutom det i större utsträckning än männen, 68 procent mot 54 procent. Fortfarande är det dock en femtedel eller 20 procent av svenska folket som tycker att det är mannens problem.

Många men långt ifrån alla vet vart man ska vända sig
Vid impotensproblem skall man i förstahand vända sig till den lokala vårdcentralen eller husläkaren. Detta visste något mer än hälften av svenskarna, 52 procent men nästan lika många 48 procent trodde att man i första hand skulle vända sig till en sex- och samlevnadsmottagning/specialist eller vet inte vart man skall vända sig.

Svenskarna efterfrågar mindre tidspress i samlivet – men få känner till långtidsverkande impotensläkemedel
Undersökningen visar att en majoritet av svenskarna tycker att det är viktigt med spontanitet, tid för romantik, förspel och att slippa planering och tidspress i samlivet. Men bara drygt fyra av tio svenskar känner till att det finns ett långtidsverkande impotensläkemedel i tablettform som uppfyller dessa kriterier. Läkemedlet heter Cialis och är det första med en verkningstid på upp till 36 timmar1. Cialis är unikt i jämförelse med annan tablettbehandling eftersom det mångdubblar den tidsperiod inom vilken paret kan ha sex. Det gör att samlivet blir mer spontant och kräver mindre planering än tidigare.
De behandlingsmetoder svenskarna framförallt känner till är tekniska hjälpmedel 63 procent och kortverkande tablettläkemedel, 62 procent.


Kontaktpersoner:
Jörgen Oldbring, Överläkare vid Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset, MAS, Malmö tel: 040-33 37 52
John Ahlmark, Informationsdirektör, Eli Lilly Sweden AB, tel: 08-737 88 21, mobil: 070-609 88 21

Besök gärna våra pressrum på www.karleksinfo.nu och www.lilly.se för ytterligare information.

Referenser:
1. FASS 2004