TU, Tidningsutgivarna

Ny Sifo-undersökning: Fortsatt svagt stöd för tryck- och yttrandefrihet i riksdagen

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 10:57 CEST

Många av riksdagens ledamöter kan tänka sig att begränsa tryck- och yttrandefriheten. Det visade en Sifo-undersökning som Tidningsutgivarna lät göra 2006. Samma undersökning har nu gjorts på nytt och resultatet är nedslående även om vissa förbättringar har skett. I enskilda frågor är många riksdagsledamöter alltjämt beredda att minska öppenhet och införa förbud och restriktioner.

Den nya undersökningen har gjorts sommaren 2007 och 227 av riksdagens ledamöter har svarat. Undersökningen visar bland annat (2006 års resultat inom parentes);

• 59 % (89 %) av de tillfrågade ledamöterna tycker att enskilda polisers meddelarfrihet ska begränsas.

• 55 % (74 %) tycker att det bör införas en lag som begränsar medias möjlighet att bevaka kända personer

• 55 % (68 %) tycker att skadestånden i tryck- och yttrandefrihetsmål ska höjas kraftigt

• 60 % (72 %) vill införa regler om ekonomiskt förtal så att företag och organisationer skall kunna kräva medierna på skadestånd.

• 81% (84 %) tycker att det är bra att media inte kommer åt pass- och körkortsbilder.

- Det är skrämmande att så många av riksdagens ledamöter inte förstår hur viktig tryck- och yttrandefriheten är för det öppna demokratiska samhället, säger PeO Wärring, ordförande i Tidningsutgivarnas tryckfrihetsgrupp.

- Det är också anmärkningsvärt att så gott som alla riksdagsledamöter när de intervjuas med namn och bild i Expressen svarar nej på frågan om tryck- och yttrandefriheten behöver begränsas, medan mer än halva riksdagen ställer sig bakom sådana förslag när de får svara anonymt till Sifo. Det går inte att undvika att ställa sig frågan om här finns en dold agenda.

- Tryck- och yttrandefriheten har vunnits i politisk kamp av folket. Detta får inte våra politiker glömma utan de måste ta sitt ansvar för medborgarnas rätt att få veta.

Sifo-undersökningen bifogas

För ytterligare information

PeO Wärring, v ordförande i Tidningsutgivarna, 016-15 60 00, 070-529 19 12
Barbro Fischerström, VD Tidningsutgivarna, 08/692 46 00