100 % Förnybar värme

Ny SIFO-undersökning visar: Norra Sverige bäst på förnybar energi - för tredje året i rad

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2012 09:42 CEST

Statistiken talar sitt tydliga språk. För tredje året i rad har privatpersoner bosatta i norra Sverige visat att de har bäst kunskap kring landets bioenergianvändning. Idag motsvarar den förnybara bioenergin cirka 32 procent av Sveriges årliga energianvändning, vilket många norrlänningar är väl införstådda med. I övriga Sverige ser resultatet annorlunda ut. Personer bosatta i Södra- och Mellersta Sverige har betydligt lägre kunskap om området. Det visar en ny SIFO-undersökning.

Aktörerna bakom 100 % Förnybar Värme har tittat närmare på de respondenter som angav att de trodde att bioenergins andel av den totala energianvändningen i landet låg någonstans inom det rätta intervallet 26-40 procent. För tredje året i rad visar statistiken att personer bosatta i Norra Sverige ligger kunskapsmässigt långt före resten av landet på området.  Drygt var fjärde norrlänning (23 procent) angav en procentsats inom rätt intervall. För övriga landet var motsvarande siffra endast ca 16 procent, dvs. ungefär var sjätte person.

Den färska SIFO-undersökningen är en avstämning kring svenska privatpersoners kunskap kring användningen av förnybar energi i Sverige. Resultatet ger en tydlig bild av medborgarnas kunskap på området. Respondenterna fick svara på frågan; ”Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för? De fick vidare ange vilken procentsats de trodde var rätt, inom vissa intervall.

- Kunskap är vägen till förändring och vi ser en tydlig trend att det är personer bosatta i Norra Sverige som tagit täten på denna resa. Undersökningen visar att kunskapen om bioenergi ökar för varje år men vi är inte i mål än. Därför är kunskapsprojekt som 100 % Förnybar värme mycket viktiga. Vi kommer att fortsätta vara en drivande kraft i branschen för att öka kunskapen och användningen av förnybar energi i Sverige, med fokus på pellets och solenergi. Säger Hampus Mörner, representant från 100 % projektet och Svenska Bioenergiföreningen (Svebio).

Andra grupper som sticker ut i undersökningen är:

-       En jämförelse mellan kvinnor och män visade att kvinnorna i landet har bäst kännedom om bioenergin. 21 procent av kvinnorna angav rätt intervall medan motsvarande siffra för männen var 13 procent.

-       En jämförelse mellan respondenternas politiska tillhörighet visade att personer som idag skulle rösta på Centerpartiet eller Kristdemokraterna (26 procent respektive 27 procent) har bäst kännedom om bioenergin. Sämst kännedom hade förvånande nog personer som idag skulle rösta på Miljöpartiet och Vänsterpartiet (15 procent respektive 11 procent).

Om undersökningen: Resultatet är baserat på svar från ca 1000 privatpersoner runt om i landet i åldrarna 15 år eller äldre.

Om 100 % Förnybar Värme: Se fakta nedan.

Bilaga: SIFO och 100 % projektets undersökning 2012.

För ytterligare information vänligen kontakta: Hampus Mörner, Svenska Bioenergiföreningen           

E-post: hampus.morner@svebio.se          Telefon: 08-441 70 77   Mobil: 070-965 34 40

100 % Förnybar värme är ett samverkansprojekt som drivs av branschföreningarna Pelletsindustrins Riksförbund (PiR), Pellsam, Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) samt Svensk Solenergi. Projektets syfte är att verka för förnybar energianvändning i Sverige och det har pågått sedan början av 2009 med hemsidan www.hundraprocent.info som nav för kommunikationsinsatserna.