Hassela Helpline

Skaffa dig Haschkoll i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 05:30 CEST

I Almedalen lanseras idag ett självtest på nätet som ger cannabisbrukare en första fingervisning om de är inne i ett vanerökande. Testet har tagits fram av ledande forskare och rådgivare i drogfrågor i samarbete mellan Hassela Helpline och Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund.

Vanerökande leder till kronisk påverkan, ett tillstånd som växer fram efter en tids regelbundet användande av cannabis. Vanerökande är ett passivt kvardröjande tillstånd mellan varje röktillfälle, som beror på att den substansen THC lagras i fettvävnaderna. Det blir längre och djupare ju mer regelbundet någon röker.

- Vi vill genom denna test få ungdomar som tycker sig ha koll på sitt cannabisbruk att skaffa sig verklig koll, säger Jenny Anderberg, verksamhetsansvarig för Hassela Helpline.  Alla de effekter vi frågar efter är allvariga för individen. Men tyvärr märker man inte förändringen så lätt själv. Det finns ett stort förnekande runt effekterna av drogen. Detta är ett nytt sätt att få fler personer att tänka efter.

Forskningen visar att om man använder cannabis påverkas mest arbetsminnet i början. Det ger störningar i koncentration, uppmärksamhet och förmåga att lagra och bearbeta ny information. Ett långtidsmissbruk försämrar förmågan att planera, tolka andras motiv och åsikter och hantera komplex information. Den som använder hasch får svårare att hitta ord, svårare att förstå vad andra menar och svårare att uppskatta tiden. Han/hon får nedsatt förmåga och förstår inte orsaken till misstag, glömmer avtal, omdömet blir försämrat och tankebanorna ständigt avbrutna.

–  Cannabis hindrar den neuro­logiska omstruktureringen av tonårshjärnan till en vuxenhjärna, berättar Thomas Lundqvist, docent i psykologi och en av landets främsta experter på effekterna av cannabis. Man stannar av och utvecklas sämre som individ. Thomas Lundqvist är verksam vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund. I många år har han forskat på haschets effekter på hjärnan och parallellt arbetet med 100-tals patienter och anhöriga.

Studier visar att mer än var fjärde tonåring i storstadsområdena har testat hasch eller marijuana. Fram till för tio år sedan var det ”bara” en av fem som fortsatte. I dag är hela 35 procent av de som prövat som fortsätter. Självtesten vänder sig till denna grupp som fortsätter. Förhoppningen är att få vanerökaren att lägga märke till sina försämrade funktioner och sluta sitt missbruk själv eller söka hjälp.

För med information vänd dig till Jenny Anderberg 040-600 43 55 eller Thomas Lundqvist 046-17 89 32

I Almedalen förevisas Haschkoll av Fredrik Eklöf, Hassela Helplines, 0708-85 91 71,  i Kilgränden bakom Choise Hotel Visby det ligger vid Donners plats.

Hassela Helpline - 0200-220 555

Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555 och www.hasselahelpline.se

info@hasselahelpline.se.