Ekeby Hälsocenter AB

Ny sjukgymnast till Ekeby Hälsocenter

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 08:45 CEST

Den nya privata vårdcentralen Ekeby Hälsocenter i Uppsala expanderar och utökar sin sjukgymnastik med en ny sjukgymnast. John Plan är utbildad på sjukgymnastprogrammet vid Uppsala Universitet, och är även utbildad idrottsledare.

- Vår idé om ett engagerat hälsoteam har emottagits väl i Uppsala. Sjukgymnastiken är en viktig del i vår verksamhet som bygger på ett helhetstänk inom primärvården, säger vd Mats Brolin.

John Plan är utbildad på sjukgymnastprogrammet vid Uppsala Universitet. John Plan är även utbildad idrottsledare och har vidareutbildningar inom akupunktur, Mckenzie A + B samt kognitivt förhållningssätt.

- Det var många olika delar i hur man arbetar på Ekeby Hälsocenter som lockade mig. Man har ett uttalat holistiskt synsätt på patienterna, en helhetssyn. Man ser att det är många faktorer som spelar in vid ohälsa och även när man skall uppnå god hälsa. Och inte minst att man på Ekeby Hälsocenter arbetar i team och tar tillvara på alla yrkeskategoriers kunskap och erfarenheter till patienters bästa, säger John Plan som tidigare arbetade på en vårdcentral inom Carema-koncernen.

John Plan kommer nu att arbeta tillsammans med Helena Hovstadius som har arbetat på vårdentralen som sjukgymnast sedan starten i november 2011.

- Jag hoppas bidra med ett kunnande och intresse för nacke och ländryggsbesvär. Jag är även intresserad av och har utbildning i kognitivt förhållningssätt i patientarbetet, vilket ofta är effektivt vid exempelvis smärtproblematik, säger John Plan.

Sjukgymnastik går ut på att man tränar upp rörelseförmågan och styrkan i kroppen. Förutom träning handlar det om flera olika behandlingsmetoder. Sjukgymnastisk behandling kan användas när man har ont på olika sätt, är stel i lederna eller svag i musklerna. Man kan både få behandling för plötsliga smärtor och för mer långdragna besvär. Man kan också få förebyggande behandling för att smärtorna inte ska komma tillbaka, eller hjälp med att komma igång efter en skada eller en operation.

Sjukgymnasterna på Ekeby Hälsocenter har eget gym där delar av sjukgymnastbehandingen ofta äger rum.

Ekeby Hälsocenter är en privat vårdcentral med avtal med Landstinget i Uppsala län. Inriktningen följer Socialstyrelsens nya riktlinjer om förebyggande hälsoarbete där livsstilsfaktorerna kost, motion, alkohol och tobak ses som en naturlig att ta upp i mötet mellan patient och vårdgivare.