Rätt till vård-konferensen

Ny skarp kritik mot Sverige från FNs tidigare rapportör för rätten till hälsa

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 14:16 CET

På Rätt till vård-konferensen idag riktade FN:s tidigare särskilda rapportör för rätten till hälsa Paul Hunt ny skarp kritik mot Sveriges hantering av frågan om vård för papperslösa. 

Paul Hunt sa bland annat att FNs rekommendationer inte bara är rekommendationer utan legalt bindande dokument och att Sverige är bundet till att göra allt landet rimligen kan göra för att tillgodose rätten till häsla. Denna rätt ska gälla för alla, även de utan papper. Han sa också att det inte är tillåtet för ett land att sakta men säkert förbättra rätten till hälsa. Sverige måste sluta diskriminera omedelbart och man bryter mot internationell lag om man försöker förändra situationen långsamt.  

Ordagranna citat: -

 Sweden has ratified numerous international human rights treaties that recognise the right to the highest attainable standard of health. In other words, Sweden is legally bound to do all it reasonably can to deliver the right to health. This fundamental human right is to be enjoyed by all - without discrimination - including undocumented people.

 


- Importantly, some elements of the right to health are not subject to progressive realisation – one such element being non-discrimination. For example, a country cannot say ‘we will favour one ethnic group now but, over the next ten years, we will progressively extend our health services to all ethnic groups.’ Progressive realisation does not extend to discrimination! 

Paul Hunts rapport "Mission to Sweden" från år 2006 riktade skarp kritik mot Sverige, bland annat. när det gällde sjukvård för asylsökande och papperslösa. Detta blev startskottet för en bredare diskussion. Rätt till vård-konferensen tog utgångspunkt i och bygger vidare på Hunts rapport från 2006. 

Rätt till vård konferensen hålls idag fredag 26 november. 36 organisationer ligger bakom konferensen som hade syftet att visa varför Sverige måste införa vård på lika villkor för alla. Med Rätt till vård-konferensen sluter civilsamhället åter upp för vård för papperslösa och asylsökande. Arrangemanget hålls mot bakgrund av att det för närvarande pågår en offentlig utredning i frågan. Med konferensen vill arrangörerna klargöra att tillgång till vård och migrationspolitik är två vitt skilda områden.

En bredd av organisationer står bakom konferensen, så som Amnesty, Röda Korset, Läkare i Världen, Rädda Barnen, Sveriges Läkarförbund, Unicef och TCO. 

Kritik uttrycktes också fram andra talare. Nathalie Simonnot - Deputy director, Coordinator for national programmes, Advocacy and communication, Médecins du monde/Läkare i världen kallade att skicka tillbaka sjuka som fått avslag till sin hemländer med hänvisning att vården finns tillgänglig där när vården egentligen bara finns på ett ställe, till exempel för landets ledare, för "a really disgusting habit" 

Talar på konferensen gör Paul Hunt, Anders Björkman, Anne Sjögren, Henry Ascher, Gunilla Klingberg, Agneta Pleijel, Lennart Molin, Anna-Karin Eklund, Nathalie Simonnot, Ingemar Engström, Boris Pendic  och Thomas Flodin. Moderator är Bengt Westerberg. Fullständigt program och mer info finns på www.ratttillvard.se/program.html

Sverige är bland de sämsta i Europa på att ge vård till papperslösa, till och med länder som Italien och Spanien med ett större antal papperslösa än Sverige har generösare lagstiftning. För en bakgrund till frågan om vård för papperslösa i Sverige se http://www.vardforalla.se/files/vardforalla/Argument_ratt-till-vard.pdf

www.ratttillvard.se

För frågor, intervjuer eller liknande kontakta Rätt till vård-konferensens projektledare Martin Gerdin, martin.gerdin@ratttillvard.se , 070 853 95 98