Fondbolagens förening

"Ny skatt på aktiefonder slår hårt mot fondsparare"

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 12:15 CET

Införd på DN Debatt den 24 februari 2010.

Läs debattartikeln på DN.se här.

Det har nyligen kommit två skatteförslag som påverkar fondsparande. Det ena, ett investeringskonto för aktier och fonder som Mats Odell offentliggjorde på DN Debatt den 4 februari utan att avslöja detaljer, fick med all rätt stort genomslag. Det ser ut att bli ett mycket intressant förslag. Det andra, en utredning som föreslår en helt ny förmögenhetsskatt enbart på fonder, offentliggjordes samma dag men fick betydligt mindre uppmärksamhet. Det finns emellertid all anledning att belysa konsekvenserna av detta förslag. Det är inte varje dag regeringen föreslår en ny förmögenhetsskatt riktad mot småspararna.

Fondsparande är svenska folkets sparform. Nästan alla vuxna svenskar sparar i fonder, antingen privat eller via premiepensionen. De flesta som sparar privat i fonder månadssparar några hundralappar varje månad till sig själva och kanske till sina barn. Ofta är beloppen på dessa konton små, i snitt inte mer än ungefär 10.000 kronor.

Vi hoppas därför att Fondskatteutredningens förslag om en ny förmögenhetsskatt på det "vanliga" fondsparandet inte blir verklighet. Förslaget berör inte pensionssparande eller kapitalförsäkring utan endast sparande direkt i fonder, det vill säga främst småspararnas pengar.

 

Bakgrunden är att svenska fonder i dag har en skatt på själva fonden som inte utländska fonder har. Det har vi länge kritiserat eftersom det missgynnat sparande i fonder som har juridisk hemvist i Sverige. En konsekvens har också blivit att svenska företag startat fondbolag och registrerat fonder utomlands, till exempel i Luxemburg och Finland, eftersom det har varit fördelaktigare för spararna. De svenska fonderna har inte heller kunnat säljas utanför Sverige, eftersom denna skatt gjort dem ointressanta för utländska sparare. Nästa år kommer nya EU-regler som gör det enkelt att slå samman fonder och även flytta dem över gränserna. Risken är då att det inte längre kommer att finnas några svenska fonder kvar om inte den särskilda skatten tas bort.

Självklart är vi därför glada att utredaren nu föreslår att skatten på fonden äntligen ska slopas.

 

Men att i stället införa en ny förmögenhetsskatt för fondspararna, som dessutom ska omfatta de utländska fonderna, är inte lösningen. Det skulle bara minska intresset för att spara. Och varför ska vi minska utländska bolags intresse för att lansera fonder i Sverige? Så kan det bli om de måste ha särskild administration för svenska sparare.

 

Utredaren menar att den särskilda skatten ska göra att det inte är mer förmånligt att ha pengar i en fond i stället för att ha motsvarande i enskilda aktier. Det är ett teoretiskt konstruerat problem. Enligt lag finns stor riskspridning i fonder, vilket gör att spararen inte står inför ett sådant val i praktiken. I dag består dessutom cirka 75 procent av aktiefonderna på den svenska marknaden av utländska innehav där enskilda aktier inte är ett alternativ för småsparare. Den föreslagna skatten skulle bli 12 kronor per år vid ett fondsparande på 10.000 kronor. En sådan millimeterrättvisa gör ingen glad.

Utredningens förslag innebär dessutom att den sparare som är aktiv i sitt fondsparande och ser över sin portfölj då och då straffas med högre skatt.

 

Ett exempel. En fondsparare har vid årets ingång 10.000 kronor i fonden A. Hon byter först hela sitt innehav till andelar i fonden B och därefter till fonden C. Vi antar för enkelhetens skull att hennes investering varken har ökat eller minskat i värde och att hon alltså fortfarande har 10.000 kronor på fondkontot vid årets slut. Då kommer det kapitalunderlag som ska beskattas att vara 30.000 kronor eftersom varje nyinsättning under året ska beskattas, medan avdrag inte får göras för sålda fondandelar. Det är en helt orimlig regel och bäddar för ytterligare inlåsningseffekter i "gamla" fonder. Innehavet föreslås dessutom bli beskattat lika oavsett om du köper fondandelarna i december eller om du haft dem hela året. Dessa konsekvenser av förslaget är helt oacceptabla och bör omvärderas.

 

Utredningens förslag är uppenbart krångligt, orättvist och drabbar en grupp som över huvud taget inte borde vara föremål för förmögenhetsbeskattning. Satsa på enkelhet för spararen och inför inte någon ny skatt för småspararna. Annars riskerar Sverige att halka efter våra europeiska grannländer när det gäller aktivt sparande, vilket kan leda till negativa konsekvenser för hela vår finansmarknad. Skatt på kapitalvinster och utdelningar måste räcka.

 

Så några ord om det aviserade investeringskontot där det konkreta förslaget läggs fram först senare i vår. Det ser vi fram emot.

Möjligheten att kunna byta fonder och aktier utan att det utlöser skatt på kapitalvinster är sedan länge efterlängtad. Alltför många sitter med gamla innehav som man tvekar att realisera eller byta på grund av denna skatteeffekt.

 

För att helt komma till rätta med dagens inlåsningseffekter behöver lagstiftaren också ge spararen möjlighet till en fördelaktig övergång till investeringskontot. Dessutom förutsätter vi att det nya kontot inte enbart kommer att kunna erbjudas av de stora bankerna, utan även av de mindre fondbolagen.

Nej, Mats Odell. När förslaget kring ett investeringskonto läggs fram senare i vår, hoppas vi att du har insett det orimliga med en extra förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande.

 

Med det väntade nya investeringskontot kommer skatteneutralitet med automatik att gälla för aktier respektive fonder.

Och för sparande utanför investeringskontot räcker det med 30 procents skatt på kapitalvinster och utdelningar. Men stå fast vid det enda rimliga - att skatten på svenska fonder tas bort. På så sätt blir det som i andra länder, och det kanske till och med kommer att bli attraktivt med svenska fonder utomlands.

 

Pia Nilsson
vd Fondbolagens förening

 

Cecilia Gunne 
skattejurist Valbay International

 

NYA SCHABLONSKATTEN

Efter bland annat en artikel på DN Debatt 2009 tillsattes Fondskatteutredningen. Den föreslog nyligen en ny schablonskatt på fondspararnas innehav, som ska ersätta dagens skatt som undantar utlandsregistrerade fonder.

 

Spararna ska som schabloninkomst deklarera dels 0,4 procent av fondinnehavet vid årets början, dels köp under året. Med 30 procent i skatt på kapitalinkomster betyder det att effekten blir 0,12 procent i ”förmögenhetsskatt”.

 

Den nya skatten ska gälla från och med nästa år.

 

Läs mer:

Fondbolagens förenings pressmeddelande om Fondskatteutredningen

 

Regeringens promemoria om skatteförslaget

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondspara.se - enkelt och sakligt om att spara i fonder