Neova AB

Ny skattereform ska fasa ut oljan från svensk industri: Bioenergi ska minska växthusgas från svenska växthus

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 12:59 CET

Den 1 januari 2011 ändras beskattningen för den energiintensiva industrin, däribland de svenska växthusen . Skatterna på koldioxid och energi ska höjas och skattesubventionerna för uppvärmning med olja ska sänkas. Syftet är att minska den svenska industrins utsläpp av växthusgaser och att styra användningen mot en högre andel miljövänlig bioenergi. Som ett led i detta har regeringen bestämt att den s.k. 0,8-procentsregeln ska fasas ut. Idag kan cirka 600 växthus i Sverige få lägre koldioxidskatt genom denna begränsningsregel. I ett första steg höjs gränsen för den lägre skatten från 1 januari 2011 och från 1 januari 2015 kommer regeln att vara helt utfasad. På www.energiskiftet.se finns all information om reformen att hämta.

Syftet med den nya skattereformen är gott och helt i enlighet med de beslut som fattades vid Klimatmötet i Köpenhamn – svensk industri ska byta till uppvärmningssystem som inte skapar växthusgaser. Därför innebär egentligen skiftet att det inte bara är 0,8-procentsregeln som försvinner. Och det är inte heller bara Sveriges växthus som drabbas. Målet är att minska utsläppen med två miljoner ton till år 2020. Därför blir det nu avsevärt dyrare att behålla sina oljebaserade uppvärmningssystem än att ställa om till bioenergi.

Men trots att industriföretagen nu alltså står inför ett viktigt och statligt påhejat energiskifte så lyser den samhälleliga informationen märkligt nog helt med sin frånvaro. Mycket få myndigheter, industriföretag, intresse- och branschorganisationer kan ens svara på exakt hur förändringen kommer att slå vid årsskiftet.

-          Förvirringen kring omställningsfrågan är stor. Vi träffar dagligen oroliga industriföretag som efterlyser saklig information och en tydlig överblick över vilka källor som står till buds som ersättare för oljan. Det bästa hade förstås varit om branschorganisationer och myndigheter hade rätat ut alla frågetecken i god tid genom att samla information på gemensam plats. Nu är det inte så. Därför har vi skapat www.energiskiftet.se och hoppas på att det kan bli ett startskott för diskussionen, säger Niklas Engström från Neova som är initiativtagare till Energiskiftet 2011.

För ytterligare information kontakta:
Niklas Engström, Energiskiftet/Neova
Mobil: 070-325 41 15
Eller gå in på www.energiskiftet.se