Mittuniversitetet

Ny skogsindustriell forskarskola vid Mittuniversitetet

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 11:27 CET

KK-stiftelsen beviljar 18 miljoner kronor för finansiering av den nya forskarskolan ”FORIC” vid Mittuniversitetet. Tillsammans med skogsindustrin och andra näringar relaterade till skogsindustrin ska forskarskolan bidra till nya hållbara produkter, processer och tjänster.

Inom Mittuniversitetets forskningsområde ”Skogen som resurs” blir nu en företagsforskarskola i nära samarbete med den fiberbaserade industrin verklighet. Även företag i utkanten av den traditionella skogsindustrin, exempelvis logistikföretag, återvinningsföretag och energiföretag kommer att involveras i FORIC. Totalt handlar det om 15 företagsdoktorander som startar studierna under 2014 och ytterligare 15 under 2016.

- Detta är en stor investering i kunskap för flera företag i regionen, som ökar deras möjlighet till utveckling. Vi vill bidra till att förbättra och effektivisera systemen i kedjan från skog via processer, till både nya och befintliga produkter. På så sätt vill vi hitta nya miljömässigt hållbara möjligheter till förbättrade resultat inom den skogsbaserade industrisektorn. Det är viktigt att påpeka att vi jobbar inom den helt biobaserade sektorn och att det här handlar om att förnya affärer och möjligheter med nya produkter, processer och tjänster, säger Per Engstrand, programdirektör för FORIC.

- Vi har mycket goda erfarenheter av samarbete med Mittuniversitetet, säger Folke Österberg, SCA R&D Center i Sundsvall. Forskarskolan är viktig för både näringsliv och akademi. Det hjälper oss att ligga i framkant och det finns nära kopplingar till produktutveckling och nya tjänster. Det är mycket betydelsefullt för Sveriges tillväxt och utveckling.

Forskarskolan blir en viktig pusselbit för att utveckla den industrinära forskningen vid Mittuniversitetet, där forskning kopplad till skogsindustrin är ett profilområde med forskningscentrumen Fibre Science and Communications Network (FSCN) och Sensible Things that Communicate (STC).

- Vi kommer att engagera ett 30-tal professorer och forskare från olika discipliner vid universitetet för att leda forskarskolan, säger Per Engstrand.

Medverkande företag finansierar sina medarbetares löner under forskartiden. En investering som utgör lika mycket som KK-stiftelsens finansiering. Alla doktorander ska vara anställda på respektive arbetsplats och kunna använda sina nya kunskaper och sina nya kontaktnät inom sina företag. En bedömning är att trettio företagsdoktorander kan avlägga examen före år 2022.

- Det är en fantastisk möjlighet. Att samverka med akademin är helt avgörande för att vi ska utvecklas som företag och hitta nya produkter och tjänster. En av våra medarbetare deltar och utvecklas inom sitt yrkesområde, samtidigt växlar vi som företag upp vår kunskap och vidareutvecklar produktutbudet, säger Öjvind Sundvall, vid PulpEye AB i Örnsköldsvik.

Kontakt:
Per Engstrand, programdirektör FORIC, Mittuniversitetet, 070-573 67 52, e-post: per.engstrand@miun.se
Öjvind Sundvall, vd, PulpEye AB, 070-618 63 02, e-post: ojvind.sundvall@pulpeye.com