Umeå kommun

Ny skolstruktur ska ge plats för fler elever

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2018 14:36 CET

Den stora tillväxten och befolkningsökningen i Umeå kommun gör att antalet elever i grundskolan ökar med cirka 2 000 elever de närmsta tio åren. Det medför att det behöver skapas fler platser. För- och grundskolenämnden har därför beslutat att ta fram en ny skolstruktur för grundskolan i Umeå kommun.

Behovet av fler grundskoleplatser är störst i de västra och östra delarna av Umeå. Det gäller bland annat Tomtebo, Carlshem, Carlshöjd, Rödäng, Grubbe, Grisbacka och Hedlunda.

- I vissa områden skulle vi behöva plats för mer än 100 elever, så vi måste titta på strukturen i stort. Hur ser ökningarna ut över tid, vilka områden gäller det, finns det outnyttjad kapacitet? Frågorna är många och det är många inblandade i ett sånt här arbete.

Det handlar också om stadsplanering, vägar, skolskjuts, ekonomi, personalplanering och måltider, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Höga ambitioner

Ambitionerna med en ny skolstruktur är att den ska leda till att göra skolorna mer likvärdiga. Den ska också höja kvaliteten på undervisningen bland annat genom att ge lärarna bättre förutsättningar för kollegialt lärande och säkra en långsiktig kompetensförsörjning. Varje skola ska bära sig själv ekonomiskt utifrån den elevpeng som de får.

- Det går bra för grundskolan i Umeå, det måste vi slå vakt om. I och med att Maja Beskowsskolan byggs och att vi får tillgång till Vasaskolan kommer vi att få fler platser. Målet är att vi ska få en skolstruktur som håller över lång tid framöver och där alla elever kan få bra utbildning oavsett vilken skola man går i, säger Moa Brydsten.

I slutet av året ska förslaget till Ny skolstruktur vara klart.

Mer information

Moa Brydsten (S)
ordförande för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
elmer.eriksson@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.