Krisberedskapsmyndigheten

Ny skrift från KBM om hur vi bygger robusta sjukhus

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:06 CEST

KBM har i samråd med Socialstyrelsen gett ut en ny reviderad utgåva av den efterfrågade skriften Det robusta sjukhuset.

Skriften ska förmedla kunskap, erfarenheter och värderingsgrunder för att förbättra sjukvårdens tekniska funktionssäkerhet eftersom den tekniska försörjningssäkerheten har en avgörande betydelse för att upprätthålla sjukvårdens operativa förmåga i samband med kriser.

- Målsättningen med den här skriften är att vi ska ge förutsättningar för en mer ändamålsenlig och funktionssäker sjukvård med säkra tekniska funktioner. På det sättet ska vi möjliggöra en hög patientsäkerhet i vården även under allvarliga händelser, säger Ronny Fryksten från KBM:s tekniska enhet i Sollefteå.

Arbetet med sjukvårdens robusthet (SSIK, Sjukvårdens säkerhet i kris och krig) har under många har bedrivits av Socialstyrelsen. Sedan den 1 januari 2007 har detta arbete övergått till KBM. Det robusta sjukhuset är en viktig del i KBM:s verksamhet inom SSIK för att kunna förmedla rådgivning och ekonomiskt stöd till sjukvårdshuvudmännen.

Den nya skriften Det robusta sjukhuset, utgåva 2008, är en vidareutvecklad version av den skrift som gavs ut av Socialstyrelsen 2002.

- Vi rekommenderar att skriften används vid planering, avtalsskrivning, byggande av anläggningar, drift och underhåll, analysarbete, utbildning med mera, säger Ronny Fryksten.

Skriften kan kostnadsfritt beställas från KBM eller laddas ner som pdf-fil från KBM:s webbplats, www.krisberedskapsmyndigheten.se/bibliotek.

För mer information:
Ronny Fryksten, handläggare
Krisberedskapsmyndigheten
Tfn 08-593 714 17

Erik Löfgren, pressansvarig
Krisberedskapsmyndigheten
Tfn 08-593714 42