Svensk Israel-Information

Ny skrift om de judiska flyktingarna från arabvärlden – en bortglömd aspekt av den arabisk-israeliska konflikten.

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2013 11:45 CET

Ny skrift om De Judiska Flyktingarna från arabvärlden – en bortglömd aspekt av den arabisk-israeliska konflikten.

I den svenska debatten och facklitteraturen om den arabisk-israeliska konflikten har en viktig faktor försummats. Det gäller de judiska flyktingar från arabvärlden var fler (ca 850 000) än de palestinska flyktingar (700 000) som blev ett resultat av det första arabisk-israeliska kriget 1948.

Dessa judar blev inte flyktingar på grund av att de befann sig i korselden mellan stridande parter, eller befann sig i en krigszon, utan de blev flyktingar som en följd av planerade åtgärder från de arabiska regeringarnas sida. De igångsattes i och med att FN beslutade om en delningsplan av det brittiska mandatet Palestina i en judisk och en arabisk del, efter beslut från Arabförbundet. Dessa åtgärder var kollektiva bestraffningar mot en liten minoritetsgrupp, medborgare i arabstaterna, vars förfäder bott där i hundratals, i vissa lände i tusentals år. Skälet till deras flykt var att delar av samma folk beviljades en stat i ett litet område som ledarna för arabvärlden såg som sitt eget. Flera av FNs Flyktingkommissarier har bedömt de judiska flyktingarna från arabvärlden som genuina flyktingar.

Denna skrift – som är den enda som utgivits på svenska i ämnet - har som ambition att belysa hur judarna i arabvärlden, land för land, blev flyktingar efter 1948, och ge en viss historisk bakgrund till hur deras situation såg ut dessförinnan. Den består av 80 sidor och innehåller illustrationer och tabeller samt en rikhaltigt källförteckning.

Den kan beställas genom att sätta in 100 kr på Svensk Israel-Informations bankgiro  5149-0373, och skriva Judarna från arabvärlden på talongen. Du kan också få den genom att bli medlem i Svensk Israel-Informations stödförening för 300 kr då skriften ingår som en medlemsförmån. 

För mer information i ämnet se:

http://www.newsmill.se/artikel/2013/02/01/de-judiska-flyktingarna-fr-n-arabv-rlden-en-bortgl-md-aspekt-av-den-arabisk-israeSvensk Israel-Information är en ideell förening vars syfte är att bidra till en mer balanserad bild av Israel i Sverige. Vi erbjuder ärlig och saklig information och håller en öppen dialog med media och politiker. Svensk Israel-Information är inte bundet till något politiskt parti i Israel eller i Sverige. Vi arbetar genom att delta i mediasammanhang som tidningar och TV, håller föredrag, ger ut ett nyhetsbrev varje vecka och anordnar seminarier och konferenser om Israel och Mellanöstern.