Olof Palmes Internationella Center

Ny skrift om den syriska oppositionen

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 10:30 CEST

Det råder fullskaligt inbördeskrig i Syrien och tusentals människor har fallit offer för våldet. Oppositionen samlar allt fler som med stort mod protesterar mot regimen. Samtidigt är oppositionen splittrad. Skriften Divided they stand är den hittills mest detaljerade beskrivningen av den syriska oppositionen.

Bristen på enighet inom den syriska oppositionen bedöms ofta som en av orsakerna till att al-Assad har kunnat behålla sin ställning.

I oktober 2011 möttes cirka 100 representanter från oppositionen på konferensen Unify all efforts utanför Stockholm för att diskutera metoder för att förena sina krafter för demokrati i Syrien. Samlingen genomfördes med stöd av Olof Palmes Internationella Center.

Under konferensen framkom meningsskiljaktigheter, men några gemensamma ståndpunkter utkristalliserades. Deltagarna var även överens om att mötet hade tagit viktiga steg framåt.

I den nya skriften Divided They Stand – An Overview of Syria’s Political Opposition Factions presenteras den syriska oppositionen utförligt av Mellanösternexperten Aron Lund, som även deltog på konferensen i Stockholm. Skriften är den hittills mest detaljerade beskrivningen av den syriska oppositionen.

Skriften går att ladda ned samt beställa från www.palmecenter.se.

* * *
Om Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret)
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 27 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se