Försvarsdepartementet

Ny skyddslag för förstärkt skydd av samhällsviktiga anläggningar

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 11:29 CET

Regeringen har beslutat att överlämna en remiss till lagrådet om en ny lag som ska ersätta 1990 års lagstiftning om skydd för samhällsviktiga anläggningar mm. Lagförslaget innebär bland annat att depåer för kontantförvaring ska kunna beslutas vara skyddsobjekt.

I lagrådsremissen föreslås bland annat att skyddsobjekt ska kunna inrättas till skydd mot brottsliga angrepp i form av grovt rån. I övrigt behålls de nuvarande skyddsändamålen oförändrade; skyddslagstiftningen ska även framgent kunna ge skydd mot angrepp i form av sabotage, terrorism, spioneri m.m.

- Värdedepåer och uppräkningscentraler har återkommande utsatts för grova rån. Det är givetvis allvarligt, och problematiken med att länsstyrelserna tidigare inte kunnat klassa dem som skyddsobjekt vill regeringen nu undanröja i och med lagförslaget. Det är ett starkt samhällsintresse att värna kontanthanteringen, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Nuvarande regler om vad som kan beslutas som skyddsobjekt behålls i huvudsak oförändrade. Ett antal nya skyddsobjekt föreslås dock, med fokus på vissa grundläggande samhällsfunktioner. Det innefattar till exempel byggnader, anläggningar eller områden som används eller är avsedda för Sveriges försörjning av sedlar och mynt, verksamhet till upprätthållande av allmän ordning och säkerhet samt verksamhet som bedrivs inom kriminalvården.

De militära skyddsområdena föreslås avskaffas. Systemet med att ha sådana områden har i sak spelat ut sin roll för vårt militära försvar. Emellertid föreslås att militära byggnader m.m. som är i behov av skydd alltjämt ska kunna beslutas som skyddsobjekt enligt den nya lagen. Även vattenområden av särskild betydelse för det militära försvaret föreslås kunna beslutas som skyddsobjekt.

Remissen överlämnas till lagrådet måndagen den 7 december 2009. Senast den 23 mars 2010 ska regeringen överlämna en proposition till riksdagen.Kontakt:
Chris Stattin
Rättssakkunnig
08-405 23 56


Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28